Bezpieczne sale zabaw z MiniMini

Ruszyła druga edycja akcji społecznej „Bezpieczne place zabaw z MiniMini”. Tym razem celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na stan sal zabaw oraz bezpieczeństwo przebywających na nich dzieci.

Zapoczątkowany latem projekt dotyczący bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że MiniMini zdecydowało się na jego zimową kontynuację. Przez minione pół roku stronę www.placezabaw.minimini.pl odwiedziło 409 568 użytkowników, którzy wygenerowali w sumie 1 064 431 odsłon. Przez ten czas do wirtualnej mapy placów zabaw rodzice dodali ponad 1500 placów, a ponad 150 z nich zostało skontrolowanych przez Centrum Kontroli Placów Zabaw – instytucję kompleksowo zajmująca się przeglądem i oceną zgodności wyposażenia z unijnymi normami. Na najbezpieczniejszych placach stanęły tablice z logo akcji kanału MiniMini.

Zimowa odsłona akcji ma na celu poruszyć problem bezpieczeństwa na zamkniętych obiektach. Niestety, jak pokazuje praktyka i doświadczenie eksperta w tej dziedzinie – Centrum Kontroli Placów Zabaw – polskie sale zabaw z reguły w znacznym stopniu odbiegają od wymogów normy PN-EN 1176 określającej zasady bezpieczeństwa w tych miejscach. – Typowym przykładem wady jest łączenie basenów z piłkami ze zjeżdżalniami. Jest to poważne zagrożenie, które jest u nas nieustannie bagatelizowane. W sytuacji, gdy dziecko zjeżdża do basenu może staranować dzieci bawiące sie w piłkach. Inną wadą, która dotyczy głównie małych sal, jest zapewnienie tylko jednego wyjścia z klatki zabawowej. Jest to niedopuszczalne ze względów pożarowych! – sygnalizuje inspektor Dominik Berliński z CKPZ.

Akcja „Bezpieczne sale zabaw z MiniMini” przebiega dwutorowo. Z jednej strony stacja MiniMini zleciła specjalistom z CKPZ weryfikację wybranych lokalizacji w całej Polsce pod kątem zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Efektem tych działań będzie oznaczenie bezpiecznych sal zabaw specjalnymi tablicami informacyjnymi z logotypem żółtej Rybki MiniMini, które potwierdzą ich zgodność z przepisami oraz będą zawierać regulamin. Podczas kontroli pod uwagę brane będą m.in.: bezpieczeństwo i jakość urządzeń, czystość, lokalizacja, udogodnienia dla rodziców, atrakcyjność oraz dostosowanie wyposażenia do różnych grup wiekowych.

Drugim filarem akcji jest natomiast kontynuacja i rozszerzenie interwencji w sprawie niebezpiecznych obiektów zabaw. Dzięki stronie internetowej www.placezabaw.minimini.pl rodzice do tej pory mogli zgłaszać zaniedbane place zabaw w swojej okolicy. Od teraz mogą tam również zgłaszać budzące ich niepokój sale zabaw. Po wpisaniu miejsca do wirtualnej mapy, do właściciela sali zabaw zostanie wysłany list interwencyjny z informacją o tym, że jego obiekt jest negatywnie oceniony przez użytkowników. Do listu interwencyjnego dołączona zostanie również profesjonalna ekspertyza wad sporządzona przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz zestaw dokumentów zawierający porady dotyczące tego, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Właściciele, do których trafią pisma będą mieli prawo wypowiedzieć się publicznie w portalu i przedstawić stosowną dokumentację w swojej obronie lub zaprezentować plany modernizacji. W przypadku braku chęci współpracy z ich strony akcja zakłada również interwencję w Inspekcji Handlowej – instytucji, której z urzędu podlegają sale zabaw.

Przedsięwzięciu patronują: Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Matki i Dziecka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja KidProtect, Fundacja MaMa oraz Centrum Kontroli Placów Zabaw i portal małypodroznik.pl.

Więcej informacji na temat akcji na www.placezabaw.minimini.pl.

Za kompleksową realizację akcji odpowiadają agencja konsultingowa Intelligent Decisions Training Company oraz agencja marketingu i PR SpinHouse.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu