Serwis Prawno-Gospodarczy LexisNexis większy o ponad 100 tysięcy rekordów

Serwis Prawno-Gospodarczy firmy LexisNexis w drugim półroczu 2010 roku powiększył swoją bazę o ponad 100 tysięcy numerów NIP i REGON, które nie zostały ogłoszone w Monitorach Sądowych i Gospodarczych. W I kwartale 2011 roku planowane jest powiększenie bazy o kolejne 50 tysięcy rekordów.

Serwis Prawno-Gospodarczy firmy LexisNexis czerpie dane z oficjalnych publikatorów jakimi są Monitory Sądowe i Gospodarcze oraz Monitory Polskie B. Zasadą jest, że informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców (KRS) podlegają obowiązkowi publikacji. Wyjątkiem od tej reguły są natomiast wpisy dotyczące dopisania numerów REGON i NIP oraz daty uprawomocnienia się wykreśleń z KRS. Mając świadomość tego, iż w praktyce tego typu dane są potrzebne, firma LexisNexis postanowiła pozyskiwać je z innych oficjalnych źródeł i udostępniać swoim klientom w Serwisie Prawno-Gospodarczym.

Na przestrzeni drugiego półrocza 2010 roku baza serwisu powiększyła się o ponad 100 tysięcy numerów NIP i REGON, które nie zostały ogłoszone w Monitorach Sądowych i Gospodarczych. Dodatkowo w I kwartale 2011 roku liczba ta powiększy się o kolejne 50 tysięcy rekordów. Dzięki tym działaniom na tę chwilę 80% metryk podmiotów z KRS funkcjonujących w obrocie zawiera numery NIP/REGON. Zmiana ta ułatwi znacznie klientom SPG Premium weryfikację posiadanych przez inne podmioty zaległości płatniczych w bazie Krajowego Rejestru Długów – gdzie głównym kryterium wyszukiwania jest właśnie NIP.

Drugą istotną zmianą w metrykach podmiotów z KRS w produkcie LexisNexis są również niepublikowane oficjalnie informacje o dacie uprawomocnienia się wykreślenia podmiotu w KRS. Dotychczas w Serwisie Prawno-Gospodarczym znajdowały się tylko opublikowane w MSiG wzmianki o wykreśleniu podmiotu z KRS z datą wpisu oraz informacją, że wpis nie jest prawomocny. W związku z tym użytkownik serwisu mógł mieć wątpliwość, po jakim czasie można uznać, że wpis już się uprawomocnił. Obecnie Serwis Prawno-Gospodarczy LexisNexis jako jedyny wśród serwisów prawno-gospodarczych na rynku, oprócz informacji o wykreśleniu, podaje także datę uprawomocnienia postanowienia mówiącego o wykreśleniu. Dzięki temu, przeglądając obecnie metrykę podmiotu klienci SPG mają pewność, że byt podmiotu gospodarczego definitywnie się zakończył.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu