Nowy członek Zarządu w FM Banku

10 stycznia br. Rada Nadzorcza FM Banku S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Piotra Górskiego, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad Departamentem Sprzedaży, Departamentem Wsparcia Sprzedaży, a także Departamentem Marketingu i Biurem Obsługi Telefonicznej Call Center.

Piotr Górski z sektorem finansowym związany jest od 2000 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli.

W latach 2000-2001 pracował jako Specjalista ds. Sprzedaży, Kredytu i Leasingu w firmie Rowiński&Wajdemajer. Następnie w latach 2001-2003 pracował w firmie BEL Leasing Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko Specjalisty ds. Leasingu. Od maja 2003 roku był zatrudniony w Raiffeisen Leasing Polska S.A., początkowo na stanowiskach: Specjalisty ds. Leasingu, Kierownika Zespołu, Dyrektora Regionu, aż do Dyrektora Makroregionu Centralnego w latach 2005-2006.

Kolejnym etapem kariery Piotra Górskiego była praca Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie w latach 2007-2008 sprawował funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Sprzedażą Bankowości Korporacyjnej, odpowiadając za Średnie Korporacje, a od stycznia 2009 roku został Dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej – Średnie Korporacje. Jednocześnie, od 2008 roku, w ramach Grupy Raiffeisen w Polsce, pełnił funkcję Członka Zarządu, w spółce Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziału Ekonomii na Politechnice im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ukończył także Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Piotr Górski ma 33 lata. Jest żonaty, ma dwóch synów. W wolnym czasie najchętniej spędza czas z rodziną, podróżuje i uprawia sport.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu