Gastel Żurawie zakończył rok wysoką sprzedażą

Ostatni miesiąc 2010 roku, mimo silnych mrozów, Gastel Żurawie zakończył wysokimi przychodami ze sprzedaży, zbliżonymi do październikowych.

Grudniowa sprzedaż Gastela Żurawie, lidera rynku logistyki budowlanej w Polsce, osiągnęła poziom ponad 8,1 mln zł. To wynik zbliżony do wypracowanego w październiku. – Grudzień był zupełnie dobry, mimo niesprzyjającej aury i przerwy świąteczno-noworocznej. Udało nam się znacznie ograniczyć sezonowość sprzedaży – mówi Grzegorz Żółcik, prezes zarządu Gastel Żurawie.

Przyzwoicie zapowiada się także początek 2011 roku, bowiem Gastel Żurawie zawiera coraz więcej umów na wynajem sprzętu, a także na usługi związane z budową elektrowni wiatrowych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka podpisała kontrakty na łączną kwotę ponad 8 mln zł. – Kontraktacja przebiega bardzo sprawnie i to zarówno w segmencie wypożyczania sprzętu jak i w usługach dla energetyki wiatrowej i telekomunikacji – dodaje prezes Żółcik.

Największy z zawartych ostatnio kontraktów dotyczy I etapu budowy 3 elektrowni wiatrowych, który obejmuje realizację 3-ch fundamentów oraz wykonanie dróg dojazdowych wraz z placami montażowymi.

Drugą ważną umową jest kontrakt z Budimeksem o wartości prawie 1 mln zł na dostawę montaż i obsługę 5 żurawi wieżowych na budowę w Warszawie. Od marca 2010 roku Gastel Żurawie podpisał kontrakty wynajmu żurawi tej giełdowej spółce 37 na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu