Przejdź do treści

Famur przejmuje Remag

FAMUR SA – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego – nabył 85% akcji producenta kombajnów chodnikowych REMAG SA. Wartość transakcji wyniosła 186,78 mln złotych i była równa cenie ich nabycia przez poprzedniego właściciela, powiększonej o koszty obsługi transakcji.

Włączenie Remag SA w struktury Grupy FAMUR jest jednym z elementów strategii zakładającej koncentrację na działalności w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego.

Kompetencje Remagu doskonale wpisują się strukturę Grupy FAMUR. Spółka specjalizuje się w produkcji i serwisowaniu kombajnów chodnikowych. Wykonuje także roboty górnicze z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz wynajmuje kombajny chodnikowe i urządzenia górnicze. W 2009 roku Remag SA osiągnął zysk netto w wysokości 26,4 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 152,9 mln zł.

„Grupa Famur chce być preferowanym dostawcą systemów podziemnej eksploatacji złóż dla kontrahentów z całego świata. Naszym założeniem jest działanie w oparciu o innowacyjne, niezawodne i bezpieczne produkty oraz kompleksową obsługę klienta. Remag doskonale uzupełnia naszą ofertę produktową. Jest to spółka w bardzo dobrej kondycji, która doskonale wpisuje się w naszą strukturę” – powiedział Waldemar Łaski, prezes FAMUR SA.

Zgodnie z ogłoszoną 30 listopada 2010 roku strategią rozwoju, Grupa FAMUR planuje poszerzenie portfela usług i produktów przez inwestycje kapitałowe i akwizycje, a także unowocześnienie technologii i procesów produkcyjnych. Przyłączenie Remagu, który produkuje wyspecjalizowane i nowoczesne maszyny dla przemysłu górniczego, uzupełni ofertę Grupy i umożliwi pozyskanie nowych odbiorców i rynków zbytu.

Dla Remagu włączenie w struktury Grupy FAMUR oznacza:

  • możliwość korzystania z doświadczenia i efektów synergii z dużą, uznaną i efektywną grupą przemysłową o wieloletniej tradycji i sukcesach na rynku polskim i międzynarodowym,
  • możliwość oferowania dodatkowych usług, rozwój rynków zbytu (szczególnie za granicą),
  • możliwości wzrostu sprzedaży,
  • możliwości dynamicznego rozwoju produktu dzięki skorzystaniu z doświadczenia i potencjału Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy,
  • zwiększenie oferty produktowej oraz podniesienie jakości wytwarzanego produktu dzięki nowopowstałemu, nowoczesnemu i bardzo zaawansowanemu technologicznie zakładowi produkcji przekładni napędów przemysłowych dużej mocy w FAMURZE
  • możliwość pełniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych Remagu dzięki zleceniom płynącym z Grupy FAMUR (zakład jest położony zaledwie 5 km od Famuru),
  • konsolidacja usług serwisowych i diagnostycznych (m.in. poprzez objęcie kombajnów Remagu stałym systemem nadzoru on-line),
  • konsolidacja polityki zakupowej prowadzonej w stosunku do dostawców.

Grupa FAMUR realizuje działania polegające na wydzieleniu i upublicznieniu odrębnych grup kapitałowych o komplementarnej działalności. W wyniku realizacji strategii, na GPW notowane będą spółki: FAMUR SA, PGO SA i ZAMET INDUSTRY SA. Zakończenie działań planowane jest na III kwartał 2011 roku.

Podział Grupy będzie realizowany w formie wypłaty dywidendy składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatność akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (akcji PGO SA oraz akcji ZAMET INDUSTRY SA), a także gotówkowej – uzupełniająca płatność na poczet podatku od dywidendy. Środki finansowe na wypłatę dywidendy będą stanowiły znacząca część (ponad 90%) zysków FAMUR S.A. za lata 2007-2010.

W wyniku przeprowadzonych działań, nastąpi wydzielenie i upublicznienie grup kapitałowych działających w komplementarnych segmentach rynku – produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego (FAMUR S.A.), odlewniczym (PGO S.A.) oraz budowy maszyn i konstrukcji stalowych (ZAMET INDUSTRY S.A.). Pozwoli to na uzyskanie rzeczywistej wyceny rynkowej poszczególnych spółek. Będą one miały możliwość przeprowadzania nowych emisji akcji i pozyskiwania finansowania na konkretne przedsięwzięcia rozwojowe. Ponadto, wydzielone grupy kapitałowe zyskają dodatkowe zdolności akwizycyjne i kredytowe. Pozwoli to na zintensyfikowanie działalności na rynkach krajowym i światowym.