Przejdź do treści

Brak jeszcze wzrostu, ale spadków już coraz mniej

Tagi:

Analiza rynku ICT po trzech kwartałach 2010 r. pozwala już formułować opinię, że był to rok lepszy niż jego poprzednik. Dynamika rynku IT po trzech kwartałach (rok do roku) była jeszcze na niewielkim minusie, a coraz więcej segmentów polskiego rynku teleinformatycznego wykazywało także wzrosty.

Pierwsze trzy kwartały 2010 r. na rynku ICT były okresem opanowywania spadków na rynkach informatyki oraz stabilizowania się ich tempa w przypadku rynku telekomunikacji. Słabnące spadki w trzech kwartałach roku zdają się też zapowiadać złagodzenie kryzysu w branży IT, zarówno w całym roku 2010, jak i w 2011.

W trzecim kwartale 2010 r. po raz drugi z rzędu utrzymał się dwucyfrowy trend wzrostowy obszaru sprzętu i dystrybucji, przy wzroście ponad 19,4%. Jednak dynamika ogółem tego segmentu po trzech kwartałach była jeszcze ujemna: wynosiła ‑1%, co obliczu nawet 30-procentowych spadków w 2009  r. należy uznać za rezultat optymistyczny. W ocenie DiS mniej więcej na tym poziomie utrzyma się dynamika rynku sprzętu i dystrybucji nie tylko w roku 2010, ale także w roku 2011.

Rynek integracji systemowej jest, po rynku sprzętu i dystrybucji, drugim co do wielkości segmentem rynku IT, konsumującym sporą część towarów pochodzących z tego pierwszego segmentu. W trzecim kwartale 2010 rynek integracji systemowej spadł, i to znacznie, bo o 8,1%: po jednym kwartale wzrostu powrócił więc do średnioterminowej tendencji spadkowej. Łącznie po trzech kwartałach rynek integracji systemowej też spadał, tyle że dwa razy wolniej (3,9%), niż w samym trzecim kwartale.

Spadek dynamiki rynku IT jeszcze utrzymywał się w segmencie dużych przedsiębiorstw, w sektorze finansowym oraz w sektorze publicznym. W sektorze publicznym dopiero w ciągu dwóch minionych kwartałów został on nieco opanowany. Wzrosty na rynku konsultacji w trzecim kwartale 2010 r. wydają się jednak zapowiadać powrót większych inwestycji, zarówno do sektora dużych przedsiębiorstw, bankowości oraz finansów, a nawet prawdopodobnie do sektora publicznego. Można więc patrzeć w lata 2011-2013 zwłaszcza w sektorze IT, a częściowo także w obszarze telekomunikacji – z ostrożnym optymizmem.

Zaprezentowaną tu analizę wyników branży IT biuro badawczo-analityczne DiS przeprowadziło na podstawie informacji o przychodach ponad 150 firm i pionów biznesowych firm teleinformatycznych, w większości należących do grup kapitałowych notowanych na warszawskiej GPW. Wykorzystano też wybrane wyniki podmiotów nie notowanych publicznie, a jednak otwartych na udostępnianie tego rodzaju informacji w trybie kwartalnym, takich jak np. HeuThes, SoftNet, StreamSoft, Crowley, ZETO Poznań czy Teta.