Przejdź do treści

Zmiany w zarządzaniu D-Link w Europie Wschodniej

D-Link informuje o wprowadzeniu zmian organizacyjnych we wschodnioeuropejskiej części firmy. W ramach procesu restrukturyzacji, rozszerzono na Europę Wschodnią zakres odpowiedzialności zespołu dotychczas  zarządzającego strefą środkowoeuropejską.

Stanowisko Dyrektora ds. Obsługi Klienta, Rozwoju Firmy i Marketingu Produktów na Europę Środkową i Wschodnią firmy D-Link objął Mike Lang. André Pasternak w dalszym ciągu pełnić będzie stanowisko Dyrektora Kanału B2B w Europie Środkowej i Wschodniej. Część jego obowiązków, związanych ze stanowiskiem Kierownika Sprzedaży Partnerskiej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii przejmie Thomas Krause, odpowiedzialny dotychczas za Szwajcarię oraz południowe i wschodnie Niemcy jako Starszy Kierownik ds. Kluczowych Klientów.

W czerwcu 2010 roku, gdy uruchomiono Europejską Organizację D-Link w Europie Środkowej i Wschodniej z Thomasem von Barossem na stanowisku Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej, Mike Lange i André Pasternak przejęli tymczasową odpowiedzialność za nowe obszary na rynkach Europy Wschodniej.

Zmiany mają na celu stworzenie standardowej struktury jednostek firmy w obu regionach. Strategia działania koncentruje się na rozwoju w segmencie B2B, w szczególności rozwoju programu kanałów dystrybucji.

„Mike Lange i André Pasternak to doświadczeni menedżerowie. Z ich bogatej wiedzy firma D-Link korzysta od wielu lat” – podkreśla Thomas von Baross, Dyrektor Zarządzający D-Link GmbH i Wiceprezes na region Europy Środkowej i Wschodniej. „Wykorzystując ich know-how, opracowaliśmy i wdrożyliśmy korzystne metody działania w segmentach sprzedaży poprzez kanały partnerskie i wsparcia klientów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Teraz ponownie korzystamy z ich umiejętności, kierując ich na rynki Europy Wschodniej. Umożliwi nam to oparcie się na stabilnej strukturze partnerskiej, zaoferowanie wszechstronnych usług i umocnienie naszej pozycji na rynku B2B”.

Pod kierownictwem André Pasternaka, Kierownika ds. Sprzedaży w Europie Wschodniej do końca 2010 roku (obejmującej Polskę, Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię i Węgry) zbudowano strukturę sprzedaży B2B, podobną do struktury kanałów dystrybucji firmy D-Link w Europie Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria). Stworzenie tej struktury obejmowało wprowadzenie wielopoziomowego programu partnerskiego. Program ten ma na celu wspieranie resellerów i integratorów systemów przy pomocy usług dopasowanych do konkretnych kanałów sprzedaży.

Ważną częścią zarządzania inicjatywami partnerskimi jest efektywne zarządzanie sprzedażą. W działaniach zostaną zastosowane systemy sprawozdawcze CRM i POS, opracowane i wdrożone już wcześniej w  D-Link w Europie Środkowej. Oprócz stworzenia wspomnianej wyżej struktury, firma D-Link zdecydowała się także przeprowadzić w ramach nowej strategii szeroko zakrojone kampanie marketingowe. W  2011 roku, na Europę Środkową, zostanie rozszerzony, stworzony wcześniej w Niemczech, program bonusowy „D-Link Business Energizer”. Dzięki niemu resellerzy będą mogli korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń i usług informacyjnych, jak również otrzymywać atrakcyjne nagrody.

Oprócz działań mających na celu rozbudowywanie sieci partnerskiej, D-Link kontynuuje rozszerzanie swojej oferty produktów oraz usług wsparcia w Europie Wschodniej. W związku z tym, Mike Lange będzie odpowiadał za pomyślne wprowadzenie na rynek standardowego modelu cen i warunków. Będzie również odpowiadać za rozwój poszerzonego pakietu usług DAS (D-Link Advanced Services), który opierać się będzie na środkowoeuropejskich strukturach wsparcia. Obejmuje to m.in. zcentralizowane zarządzanie pomocą techniczną. Dzięki wirtualnej platformie, inżynierowie techniczni firmy mają ze sobą łączność i mogą dzielić się posiadaną wiedzą. W rezultacie, zarówno Europa Środkowa jak i Wschodnia, mogą korzystać z tej ponadnarodowej bazy ekspertów bez ograniczeń nakładanych przez bariery geograficzne.

źródło/autor: Fleishman-Hillard