Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Redan S.A.

W dniu 12 stycznia 2011 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Redan S.A., Piotr Kulawiński, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień jej złożenia. W związku z czym obowiązki Prezesa Zarządu przejął Bogusz Kruszyński.

Rada Nadzorcza Redan S.A., na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 r., podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Boguszowi Kruszyńskiemu, który od 2005 roku piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Redan S.A.

Bogusz Kruszyński ma 39 lat i jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał certyfikat Executive MBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego współpracującego z Uniwersytetem Maryland. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kolejno w HSBC Securities Polska S.A. oraz w Banku Przemysłowym. Bogusz Kruszyński jest związany z Redan S.A. od 2003 roku. Początkowo pełnił funkcję dyrektora finansowego, aby następnie objąć stanowisko Wiceprezesa a obecnie Prezesa Zarządu. Bogusz Kruszyński jest również akcjonariuszem Redan S.A. posiadającym 0,7% akcji Spółki.

Zmiana w zarządzie Redan spowoduje, że większy nacisk w zarządzaniu operacyjnym będzie położony na spółkach zależnych odpowiadających za działania na rynku modowym (spółka Top Secret Sp. z o.o.) i dyskontowym (Adesso SKA). Funkcję Prezesa Zarządu Adesso pełni Grzegorz Chęciński, który był jednym z trzech jej założycieli w 1989 r., odpowiadał od początku za handel tekstyliami oraz uczestniczył w otwarciu pierwszych sklepów sieci Textilmarket w 2001 r. Na stanowisko Prezesa Zarządu Top Secret Sp. z o.o. w dniu 12 stycznia 2011 r. został powołany Michał Kałużyński, który rozpoczął pracę dla marki Top Secret w roku 2005, ostatnio piastując stanowisko Wiceprezesa Zarządu Top Secret Sp. z o.o., a od 7 grudnia 2010 r. – także Wiceprezesa Zarządu Redan S.A. Wcześniej od 1999 r. Michał Kałużyński zdobywał doświadczenie w zakresie zarządzania sprzedażą marek Cubus, Benetton i Zara.

Wprowadzone zmiany w Zarządzie Redan nie będą miały wpływu na realizowaną przez Grupę strategię dynamicznego rozwoju na obu rynkach: dyskontowym (sieć Textilmarket) i modowym (marki Top Secret, Troll i Drywash).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu