Przełom na rynku programów lojalnościowych – LoboSystem gotowy

Nowe narzędzie wsparcia marketingowego dla swoich klientów przygotowała agencja marketingu zintegrowanego LoboSystem. Autorski system to interaktywna aplikacja, dedykowana wdrażaniu i kompleksowej obsłudze programów lojalnościowych.

– Platforma pozwala naszym Klientom na odpowiednie zarządzanie relacjami z ich partnerami biznesowymi i konsumentami. Klient otrzymuje pakiet możliwych usług i rozwiązań do jego wdrożenia oraz długoterminowej obsługi. Atutem systemu jest to, że może w pełni odpowiadać na potrzeby danej branży, grupy docelowej, a jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszego Klienta trwa zaledwie kilka dni. Istnieje w zasadzie nieograniczona możliwość uzupełnienia platformy o kolejne funkcje, czyli pozostawiamy stałą możliwość doskonalenia oferowanej usługi. – mówi Jakub Luboński, Managing Director w agencji LoboSystem.

Rynek programów lojalnościowych rozwija się w Polsce intensywnie już od kilku lat, jednak do tej pory był domeną stacji benzynowych oraz hipermarketów. LoboSystem proponuje zautomatyzowany produkt, który ułatwia tego typu działania w przedsiębiorstwach również z innych branż. System powstał z potrzeby unifikacji i uproszczenia działań lojalnościowych oraz polepszenia ich efektywności tak, aby budżety alokowane w marketing relacyjny były optymalizowane. Innowacyjność produktu została doceniona już w fazie projektowej. System otrzymał dotację unijną w obszarze „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1”.

System jest wzbogacony o szereg zróżnicowanych modułów, jak Panel Klienta i Uczestnika, Mechanika i Ewidencja Danych, Nagrody, Komunikacja, Raportowanie, Budżetowanie oraz Materiały Promocyjne. Nowatorskim rozwiązaniem jest dodatkowa aplikacja E-Learning, wyposażona w przyjazny interfejs, która umożliwia integrowanie szkoleń e-learningowych dla różnych grup odbiorców. – Do dyspozycji Klienta są zarówno gotowe treści szkoleń,  jak i możliwość  tworzenia własnych. Chcieliśmy, aby uczestnicy programów lojalnościowych mogli być nagradzani nie tylko za sprzedaż, ale również za aktywność w zakresie edukacji w pożądanych przez naszych Klientów obszarach – dodaje Luboński.

Poszczególne moduły systemu LoboSystem pozwalają przygotować i prowadzić programy motywacyjne, sprzedażowe i relacyjne z uwzględnieniem specyfiki konkretnej branży. Punktem wyjścia w ich opracowaniu jest elektroniczny brief, umożliwiający zebranie wszystkich niezbędnych informacji po stronie Klienta. Atutem platformy jest wielokanałowa komunikacja w ramach realizowanych programów: bramka SMS, mailingi oraz dedykowane infolinie obsługiwane przez specjalnie wyszkolony w zakresie budowania i utrzymywania relacji personel.

Agencja marketingu zintegrowanego LoboSystem istnieje na rynku od 2010 roku. Klientom oferuje działania z zakresu marketingu relacyjnego, bezpośredniego oraz interaktywnego ze wsparciem narzędzi Public Relations.

źródło/autor: LoboSystem

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu