PGS Software S.A. planuje przejęcie TestBenefit

PGS Software S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT – podpisał list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w zorganizowanej działalności gospodarczej TestBenefit. Planowane nabycie udziałów związane jest z realizacją strategii ekspansji PGS Software S.A. na rynku polskim. Ostateczne zakończenie negocjacji nastąpi do 31 marca 2011.

TestBenefit działa na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego we Wrocławiu. Firma świadczy usługi w zakresie: testowanie oprogramowania, systemów informatycznych. Zajmuje się również przygotowywaniem narzędzi i skryptów do automatyzacji testów.

„Obecnie 99% naszych przychodów osiągamy ze sprzedaży za granicą. Co za tym idzie, nasze wyniki są w znacznym stopniu uzależnione od kursów walut. Dlatego też, zdecydowaliśmy się na podjęcie działań które przełożą się na zmniejszenie tego wpływu, a tym samym wpłyną na ich większą stabilność i przewidywalność dla inwestorów. Obecnie przystąpiliśmy do negocjacji zakupu spółki TestBenefit, która pozwoliła by nam dość szybko rozszerzyć naszą działalność na rynku Polski, gdzie do tej pory byliśmy obecnie tylko za sprawą naszej spółki zależnej iPGS sp. z o.o. Z naszego punktu widzenie TestBenefit to przed wszystkim podmiot o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i bogatym portofolio klientów, które moglibyśmy wykorzystać do sprzedaży naszych usług. Co ważne, jest to także firma, której strukturę moglibyśmy dość łatwo zaadaptować do potrzeb PGS Software S.A, głównie dzięki dużym podobieństwom na poziomie modelu funkcjonowania. Docelowo te działania przełożyłby by się zarówno na wzrost przychodów na poziomie skonsolidowanym jak i na zwiększenie ich dywersyfikacji.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Na podstawie zapisów listu intencyjnego PGS Software S.A. uzyskał na okres do 31 marca 2011 wyłączność na negocjacje.

„Zakup chcemy zrealizować ze środków własnych. Oprócz rozwoju przez przejęcia chcemy też rosnąć organicznie, ostatni kwartał pokazał ze możemy to robić bardzo dynamicznie. Obecnie posiadamy prawie 50 procent więcej nowych kontrahentów niż pod koniec 2009 roku. W pełni wykorzystujemy również popyt na oferowane przez nas usługi, który widzimy na rynkach Europy Zachodniej. Liczymy, że dodatkowe przychody z rynku polskiego, znajdą swoje odzwierciedlenie w wynikach roku 2011.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

Ostatni kwartał 2010 roku był dla PGS Software S.A. najlepszy w historii pod względem wysokości sprzedaży. Przychody przekroczyły 2 690 tys. zł i były o 48% wyższe w stosunku do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży wzrosły o 12% w porównaniu z III kw. 2010 roku, co wskazuje na istotną poprawę sytuacji w branży IT oraz dobre perspektywy PGS na 2011 rok.

Według wstępnych wyliczeń przychody spółki w całym 2010 roku przekroczyły 8,8 mln zł, tj. były o 9% wyższe niż w 2009 roku. Ponad 90 procent dochodu PGS Software S.A. generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głownie z Danii, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

źródło/autor: PGS Software

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu