Oferta prywatna Solveco zakończona z sukcesem – 8 mln zł trafi na konto spółki

Notowana na Catalyst recyklingowa spółka Solveco S.A., która zapowiadała na koniec ubiegłego roku debiut na rynku NewConnect, zmieniła swoje plany. Akcje nowej emisji na mocy zawartej umowy inwestycyjnej zostaną objęte przez nowego inwestora. Plany upublicznienia akcji na rynku NewConnect zostały na razie odsunięte w czasie.

Z emisji prywatnej Solveco planowało pozyskać do 8 mln zł na inwestycje w instalacje produkcyjne, w szczególności do recyklingu odpadów rozpuszczalnikowych. Dokładnie na taką kwotę inwestycji w spółkę opiewa kontrakt zawarty z inwestorem – firmą Glencross Holdings Limited.

– Środki te gwarantują nam zaplecze finansowe w okresie, w którym rozpoczęliśmy program wydatków inwestycyjnych – zapewnił Remigiusz Zbirek, prezes zarządu Solveco S.A. –  W toku oferty prywatnej spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem innych inwestorów, nie wykluczamy więc powrotu do planów dotyczących upublicznienia spółki, jednak trudno w chwili obecnej mówić o konkretnej perspektywie. – dodał. – Teraz Spółka zamierza skoncentrować się na realizacji planu inwestycyjnego.

Łączna wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych spółki została oszacowana na ok. 12 mln zł netto, część środków pochodzić będzie z przyznanych spółce funduszy unijnych.

Zarząd podtrzymał przedstawione wcześniej prognozy wzrostu mocy przerobowych spółki. Spółka szacuje, że dzięki zakładanym inwestycjom poziom produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników i innych wyrobów wzrośnie kilkukrotnie. Koniec inwestycji planowany jest na lata 2012-2013. Po zakończeniu Programu Inwestycyjnego oczekiwany jest dynamiczny wzrost przychodów oraz istotna zmiana struktury kosztów wynikająca ze wzrostu znaczenia recyklingu w działalności spółki, czego rezultatem będzie m.in. istotny wzrost rentowności i konkurencyjności produkcji.

Proces pozyskania kapitału od inwestorów Spółka powierzyła doradcom z Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k., którzy m.in. pozyskali 26 mln zł dla Mo-BRUK S.A. – firmy zajmującej się utylizacją odpadów, czy 15 mln zł dla Druk-Pak, producenta opakowań kartonowych.

źródło/autor: Solveco

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu