eDeklaracje w kolejnej instytucji publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w końcu zeszłego roku po raz pierwszy wysłał deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Było to możliwe dzięki oprogramowaniu eDeklaracje firmy GAVDI.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta z oprogramowania eDeklaracje od listopada 2010 roku. Dzięki aplikacji do masowej wysyłki deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny wysłanych zostało ponad 1000 dokumentów. W tym roku planowana jest wysyłka kolejnych kilkunastu tysięcy elektronicznych deklaracji.

Elektroniczna wysyłka dokumentów PIT jest ogromnym ułatwieniem, szczególnie w przypadku organizacji generujących masowe ilości deklaracji. Wdrożone oprogramowanie jest nieocenione zwłaszcza przy obsłudze realizowanego przez nas programu dofinansowania kolektorów słonecznych. Wymaga on wygenerowania deklaracji podatkowych dla beneficjentów z całej Polski, z niemal wszystkich urzędów skarbowych. Wysyłanie PIT-ów do każdego z nich to mnóstwo pracy, której unikamy dzięki oprogramowaniu eDeklaracje – mówi Paweł Sawicki, Kierownik Projektu w Departamencie Informatyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oprogramowanie do elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych eliminuje konieczność drukowania każdej deklaracji w trzech egzemplarzach. Dzięki digitalizacji całego procesu drukowany jest jedynie dokument dla beneficjenta, a egzemplarz dla urzędu skarbowego wysyłany jest w formie elektronicznej za pomocą kilku kliknięć. Wygenerowane deklaracje trafiają także do elektronicznego archiwum PIT. Program eDeklaracje pozwala uniknąć ręcznego podpisywania dokumentów wysyłanych do urzędów, wkładania ich do kopert i dostarczania do odpowiedniego urzędu pocztowego. Wszystko to przynosi wymierne oszczędności finansowe, a czas do tej pory poświęcany na żmudne czynności związane z rozliczeniami rocznymi, może być przeznaczony na realizację innych istotnych zadań.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Dodatkowo, współpracujący z nami konsultant nie tylko dobrze wywiązał się zadań objętych umową, ale także wyszedł poza jej ramy. W dwóch istotnych sprawach zwrócił nam uwagę na możliwe usprawnienia i zaproponował konkretne rozwiązanie. Dzięki temu łatwe było zaimplementowanie odpowiednich zmian – dodaje Paweł Sawicki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kolejna instytucja publiczna, która wdrożyła oprogramowanie eDeklaracje firmy GAVDI. Obecnie z tego rozwiązania korzysta także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Mennica Polska oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu