MEW S.A. pozyskała 2,7 mln zł z emisji akcji

W drugiej połowie grudnia 2010 r. MEW S.A., notowana na NewConnect spółka z branży energetycznej,  przeprowadziła prywatną emisję akcji, w wyniku której pozyskała 2,7 mln zł. Wyemitowanych zostało 540 tyś. akcji serii C, których cena emisyjna wynosiła 5 zł.

Prywatna subskrypcja akcji nowej serii została przeprowadzona na mocy uchwały podjętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEW S.A. w listopadzie 2010 r. W emisji uczestniczyły 33 podmioty, wśród których znalazły się zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

W ramach zrealizowanej subskrypcji prywatnej zostały objęte wszystkie zaoferowane akcje (540 tyś.).

– Zapotrzebowanie na kapitał zostało przez nas dokładnie przeanalizowane. Wielkość nakładów niezbędnych do prowadzenia realizowanych przez nas inwestycji została oszacowana na  2,7 mln zł. Dokładnie taką kwotę udało nam się pozyskać, chociaż zainteresowanie nabyciem akcji znacznie przekroczyło pulę, którą zaproponowaliśmy. Cieszy mnie także fakt, iż  w nowej emisji wzięło udział większość udziałowców posiadających akcje serii B, które oferowaliśmy przed naszym debiutem na NewConnect. Ponadto do grona zainteresowanych naszą spółką dołączyły osoby prawne, co potwierdza mocną pozycję MEW S.A. w otoczeniu rynkowym – komentuje przewodniczący rady nadzorczej, Marcin Markiewicz.

Środki pozyskane w drodze emisji zostaną spożytkowane na realizację kolejnych projektów, które spółka ma w planach oraz na kontynuację inwestycji w Cieszynie, gdzie już w pierwszym półroczu 2011 r. zostanie uruchomiona elektrownia wodna. Rezultaty dotychczasowych działań MEW S.A. znacznie przewyższyły prognozy zawarte Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w lutym 2010 r. Według wcześniejszych założeń do 2013 r. spółka planowała budowę elektrowni wodnych o łącznej mocy 2,9 MW.  Obecnie firma prowadzi siedem projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.  Zgodnie z planami MEW S.A., do 2013 r. zostaną uruchomione elektrownie wodne o łącznej mocy 9,33 MW.

źródło/autor: MEW

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu