Przejdź do treści

Copernicus Capital TFI SA przejmuje zarządzanie aktywami

W dniu 20 grudnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez Copernicus Capital TFI SA. Do tej pory usługa ta oferowana była przez inny podmiot z Grupy – dom maklerski Copernicus Securities SA.

W związku z tym powołana została nowa funkcja – Chief Investment Officer, którą objął Radosław Solan, prezes Copernicus Capital TFI SA.

„Przejęcie od naszego biura maklerskiego zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez towarzystwo wieńczy proces układania w Grupie Copernicus wszystkich oferowanych produktów i usług w ramach dedykowanych i wyspecjalizowanych w tym celu komórek organizacyjnych. Ma to znaczenie choćby z punktu widzenia kosztów funkcjonowania Grupy, ale przede wszystkim pozwoli nam na skoncentrowanie naszych działań na celach operacyjnych nie zaś organizacyjnych” – komentuje Radosław Solan.

Wyzwania, które zostały postawione przed zintegrowanym Departamentem Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI mają na celu:

  • zapewnienie jak najwyższej jakości usług, w szczególności dotyczy to wypracowywanych stóp zwrotu oraz bezpieczeństwa powierzanych w zarządzanie środków,
  • rozwój bazy produktowej (nowy produkt już wkrótce),
  • rozwój sieci sprzedaży naszych produktów,
  • wzrost wartości aktywów w zarządzaniu.

Dotyczy to zarówno portfeli instrumentów finansowych, jak i funduszy inwestycyjnych.

“Owe wyzwania są dla nas jednocześnie wielką szansą by zaistnieć jako liczący się podmiot na rynku zarządzania aktywami. Zwielokrotniliśmy nasze wysiłki i jesteśmy przekonani, że także na tym polu uda nam się osiągnąć sukces”. – dodaje Radosław Solan.