Podsumowanie debiutów giełdowych na warszawskim parkiecie w 2010 r.

Najwięcej spółek w 2010 r. wprowadziła na Główny Rynek GPW grupa Banku Zachodniego WBK (Dom Maklerski BZ WBK jako oferujący oraz Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK jako doradca finansowy).

W minionym roku najwięcej, bo aż 7 pierwotnych ofert emisji akcji przeprowadziła Grupa Banku Zachodniego WBK: Dom Maklerski BZ WBK jako oferujący oraz Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK jako doradca finansowy. Grupa Banku Zachodniego WBK przeprowadziła w 2010 r. również większość zagranicznych transakcji IPO na GPW: Kulczyk Oil Ventures (Kanada), Agroton (Ukraina) oraz Sadovaya (Ukraina).

Grupa Banku Zachodniego WBK przeprowadziła zarówno pierwszy (Eko-Holding), jak i ostatni debiut na GPW na Głównym Rynku w Warszawie w minionym roku (Sadovaya Group). To było dla nas dwanaście bardzo pracowitych miesięcy – mówi Marcin Pędziński, dyrektor Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Dom Maklerski i Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK wprowadziły w 2010 r. na giełdę 7 spółek: grupę handlową Eko-Holding, działający w branży wydobywczej Kulczyk Oil-Ventures, spółkę zajmującą się budownictwem dla gazownictwa Tesgas, dystrybutora sprzętu IT ABC Data, firmę odszkodowawczą Europejskie Centrum Odszkodowań oraz dwie spółki ukraińskie – rolniczy Agroton i wydobywczą Sadovaya Group.

Szczególnie ważne dla nas było udane wprowadzenie w 2010 r. na nasz parkiet trzech z pięciu zagranicznych spółek. Warszawa powoli wyrasta na kapitałowe centrum Europy Środkowo-Wschodnie i w obszarze doradztwa dla firm z tego regionu Bank Zachodni WBK ma mocną pozycję. Chcielibyśmy, aby udane oferty zagraniczne, w tym Agroton i Sadovaya na zasadzie efektu domina przyciągnęły kolejne spółki . Coraz więcej spółek z regionu, nie tylko z Ukrainy, jest zainteresowanych współpracą z naszym Bankiem – mówi Piotr Wiła, zastępca dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Klienci Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK wykazują również duże zainteresowanie transakcjami IPO spółek zagranicznych, które oferują dywersyfikację portfela i ekspozycję na nowe klasy aktywów. Rok 2010 był bardzo aktywny pod względem IPO, nie był to jednak okres łatwy. Mimo napływu kapitału zagranicznego na polską giełdę mieliśmy kilka turbulencji związanych z sytuacją na światowych rynkach, m.in. kryzysem greckim. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest zachowanie elastyczności przez emitenta i zespół doradczy oraz umiejętność wyboru optymalnego momentu rozpoczęcia transakcji – dodaje Filip Paszke, członek zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK.

Eksperci z Grupy Banku Zachodniego WBK przewidują, że 2011 r. będzie dla nich równie intensywny, co miniony 2010 r. O planach debiutu na GPW w Warszawie poinformowało już kilkadziesiąt spółek i nawet jeśli nie wszystkie plany zostaną zrealizowane, to i tak rok ten upłynie pod znakiem ożywienia na rynku głównym. Planowane transakcje to m.in. zakomunikowane już debiuty Banku Pocztowego, trójmiejskiego dewelopera Inpro oraz, zajmującej się budownictwem dla przemysłu, spółki Control Process – mówi Tomasz Ciborowski, dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji w Obszarze Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu