Fundusze inwestycyjne dostępne w Biurze Maklerskim Alior Banku bez prowizji

Od 10 stycznia do  4 lutego br. wszystkie fundusze inwestycyjne oferowane  za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku, można nabywać bez prowizji. Aktualnie klienci Banku mają dostęp do blisko 200 różnych funduszy stosujących zróżnicowane strategie inwestycyjne.

Biuro Maklerskie Alior Banku jest obecnie dystrybutorem siedmiu – wyselekcjonowanych pod względem jakości zarządzania i wyników – firm zarządzających produktami inwestycyjnymi. Są wśród nich zwycięzcy prestiżowych rankingów m.in. Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu – Fundusze Aviva Investors TFI, Union Investment TFI, Superfund TFI oraz IPOPEMA TFI zarządzająca funduszami Alior SFIO. W skład oferty Biura Maklerskiego Alior Banku wchodzi również: firma inwestycyjna BlackRock z pakietem blisko 80 różnych funduszy inwestujących w atrakcyjne segmenty rynkowe i rejony geograficzne; Skarbiec TFI, który jako pierwszy wprowadził na rynek m.in. fundusz rynku pieniężnego oraz fundusz parasolowy oraz DWS TFI z szeroką gamą polskich subfunduszy inwestujących na atrakcyjnych rynkach zagranicznych.

Ofertę Biura Maklerskiego Alior Banku na tle innych dystrybutorów wyróżnia przede wszystkim innowacyjna i sprawdzona polityka inwestycyjna funduszy. Klienci mają do dyspozycji szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych – od inwestycji w złoto i surowce rolne, po inwestycje w akcje na wielu rynkach świata. Duże znaczenie ma również szybka realizacja zleceń i bieżący dostęp do środków dzięki elektronicznej obsłudze dyspozycji klientów dostępnej za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej.

Zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Biura Maklerskiego Alior Banku w 2010 roku przyniosła inwestorom zyski. Liderami wzrostów za okres ostatnich 12 miesięcy były fundusze Aviva Investors TFI. Aviva Nowych Spółek, Aviva Małych Spółek, Aviva Rynków Wschodzących oraz Aviva Nowoczesnych Technologii przyniosły inwestorom zysk na poziomie od 33,5 do 37,7 proc. w skali roku. Bardzo dobre wyniki zanotowały również fundusze powiązane z rynkiem złota – BlackRock World Gold (36 proc. zysku) oraz DWS Gold (32,2 proc. zysku). Dwa sztandarowe produkty inwestycyjne Alior Banku, zarządzane przez IPOPEMA TFI – Alior Selektywny oraz Alior Stabilnych Spółek zyskały odpowiednio 17,3 proc. oraz 16,3 proc. w skali roku.

Zdaniem analityków Biura Maklerskiego Alior Banku rok 2011 ma szansę być rokiem kontynuacji pozytywnych tendencji na rynkach akcji. Na rynkach zagranicznych nadal bardzo dobrze prezentują się perspektywy rynków wschodzących takich jak Chiny, Indie czy Brazylia, lub też bliższych nam regionów czyli Rosji i Turcji. Potencjał do wzrostów jest również widoczny na krajowym rynku. Głównym indeksom giełdowym daleko do szczytów z 2007 roku, a uwarunkowania makroekonomiczne w bieżącym roku powinny pozwolić na kontynuację umiarkowanego tempa poprawy zysku spółek. W przypadku krajowego rynku akcji w roku 2011 dobrą alternatywą mogą się okazać fundusze selektywne bazujące na starannej selekcji spółek w oparciu o analizę fundamentalną. Analitycy Biura Maklerskiego Alior Banku przewidują, że przez większość 2011 roku utrzymają się trendy obserwowane na rynkach w roku poprzednim. Ze względu na kolejne pakiety pomocowe uruchamiane przez Banki Centralne największych gospodarek świata, nadal na wartości powinny zyskiwać instrumenty oparte o inwestycje na rynkach wschodzących i w surowce. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę, że rok 2011 będzie już trzecim z kolei rokiem hossy i wraz ze wzrostem na poszczególnych rynkach rośnie również ryzyko inwestycyjne.

Wszystkie fundusze dystrybuowane przez Biuro Maklerskie Alior Banku dostępne są dla klientów zarówno w oddziałach, poprzez Contact Center oraz stronę internetową. Wykorzystując jeden login i hasło inwestorzy mają dostęp do bieżącego stanu aktywów oraz ich wyceny. Możliwość elektronicznej obsługi sprawia, że proces realizacji zleceń jest szybki, a klienci mają bezpośrednio z poziomu platformy bankowej dostęp do środków i dyspozycji na funduszach inwestycyjnych, w tym również funduszu zagranicznego BlackRock.

Biuro Maklerskie Alior Banku jest liderem w pozyskiwaniu nowych klientów, do tej pory otworzyli oni ponad 55 tys. rachunków brokerskich. Systematycznie rośnie też jego udział w obrotach na GPW w Warszawie. Dużym sukcesem Biura Maklerskiego okazał się udział w ofertach akcji spółek PZU SA, Tauron Polska Energia S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który zaowocował otwarciem ponad 35 tys. nowych rachunków brokerskich. Dodowem najwyższej jakości usług oferowanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku jest pierwsze miejsce w dwóch kolejnych edycjach rankingu miesięcznika „Forbes” i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na „Najlepszego brokera dla Inwestorów Indywidualnych”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu