Dom Maklerski BDM SA oferującym akcje spółki Izostal S.A.

Już 11 stycznia 2011 Izostal S.A., spółka z Grupy giełdowego Stalprofilu S.A., zadebiutuje na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Oferującym, w ramach publicznej emisji akcji spółki jest Dom Maklerski BDM S.A.

Przedmiotem oferty publicznej było od 3 mln do 12 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K. Pierwotnie spółka dokonała podziału oferty na następujące dwie transze: Transzę Inwestorów Instytucjonalnych obejmującą do 10 mln sztuk akcji oraz Transzę Inwestorów Indywidualnych, w ramach której oferowanych było do 2 mln papierów wartościowych emitenta. Maksymalna liczba akcji na jaką mógł złożyć zapis pojedynczy klient w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 100 tys. walorów.

Oferta sprzedaży akcji spółki Izostal S.A. cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Deklaracje zapisów w trakcie budowania księgi popytu wielokrotnie przekroczyły liczbę oferowanych akcji – mówi Jacek Rachel, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BDM SA. – Wtedy zarząd spółki Izostal S.A. starając się zaspokoić popyt ze strony instytucji finansowych zdecydował o przesunięciu 1 mln sztuk akcji z transzy detalicznej do transzy instytucjonalnej. Dodam, że tak duże zainteresowanie ze strony tej grupy inwestorów to m.in. efekt pracy naszego nowego Wydziału Obsługi Klienta Instytucjonalnego, który umożliwił zaprezentowanie się Emitenta szerokiej publiczności zarządzających Funduszami – dodaje Prezes Rachel.

Wydział Obsługi Klientów Instytucjonalnych kierowany przez Dariusza Wareluka funkcjonuje w strukturach Domu Maklerskiego BDM SA od listopada ubiegłego roku. Wydział rozwija systematycznie swoją działalność w zakresie obsługi instytucji finansowych na rynku wtórnym. Oferta Izostalu była pierwszą, w której działania DM BDM SA w zakresie plasowania papierów wartościowych na rynku pierwotnym wsparte zostały przez Wydział Obsługi Klientów Instytucjonalnych.

Akcje spółki Izostal spotkały się także z ogromnym zainteresowaniem inwestorów detalicznych – Świadczy o tym 86% redukcja przydziału akcji, pomimo ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie 5,50 PLN za jedną akcję – mówi Władysław Kraus, Dyrektor Wydziału Sprzedaży DM BDM S.A.

Izostal S.A. jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce dysponuje technologią wykonywania izolacji wewnętrznej rur stalowych na skalę przemysłową. Nowym produktem spółki jest chroniona patentem izolacja wewnętrzna o nazwie LAYTEC®. Izostal S.A. jest uznanym producentem trójwarstwowej izolacji antykorozyjnej na bazie polietylenu i polipropylenu oraz jednowarstwowej izolacji epoksydowej. Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i aprobaty techniczne, wydane przez prestiżowe polskie i zagraniczne jednostki badawcze.

Izostal S.A. jest spółką o mocnych fundamentach, stabilnie rosnącą, dostarczającą nowoczesne produkty i usługi w zakresie izolacji rur stalowych dla szybko rozwijających się sektorów gospodarki związanych z dystrybucją i przesyłem gazu oraz produktów ropopochodnych. Proponujemy bezpieczną, przewidywalną inwestycję na niespokojne czasy. Wszystkie fakty wskazują na to, że debiut spółki Izostal na warszawskim parkiecie zakończy się, podobnie jak cała oferta, pełnym sukcesem – zarówno dla Emitenta jak i Inwestorów – powiedział Tomasz Lalik, Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu