Andrzej Piechociński prezesem zarządu MNI S.A.

Andrzej Piechocki został powołany na stanowisko prezesa zarządu MNI S.A., notowanego na warszawskiej GPW funduszu, inwestującego w spółki z branży telekomunikacyjnej, usług dodanych, mediów oraz turystyki. Nowy prezes MNI S.A. zapowiada kontynuację aktywnej polityki fuzji i przejęć oraz rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2010 r.

5 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza MNI S.A. powołała jednogłośnie na stanowisko prezesa zarządu spółki Andrzeja Piechockiego. Pan Piechocki, posiadając 33,6% akcji jest największym akcjonariuszem MNI S.A. i był do 9 grudnia 2010 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej MNI S.A. – Dziękując Radzie Nadzorczej za zaufanie zapewniam, że zarząd MNI S.A. pod moim kierownictwem będzie kontynuować dynamiczny rozwój funduszu, dalej poprawiać wyniki finansowe i zwiększać wartość jej aktywów dla akcjonariuszy. W najbliższym czasie czeka nas intensyfikacja działań inwestycyjnych w strategicznych dla funduszu obszarach: telekomunikacji oraz usług dodanych, w tym outsourcingu. Obecnie prowadzimy aktywne rozmowy z kilkoma spółkami, które wkrótce wzmocnią pozycję w atrakcyjnych dla nas segmentach. MNI S.A. jest dobrze przygotowane do realizacji tego planu, ma bardzo dobre wskaźniki finansowe, posiada duży potencjał do generowania nadwyżki finansowej oraz ma otwartą linię kredytową w dwóch dużych bankach – mówi prezes Andrzej Piechocki.

Obecnie skład zarządu MNI S.A. przedstawia się następująco:

  • Andrzej Piechocki – prezes zarządu;
  • Marek Południkiewicz – członek zarządu odpowiedzialny za segment telekomunikacja;
  • Leszek Kułak – członek zarządu odpowiedzialny za segment usług dodanych oraz media.

MNI S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie funduszem aktywnie inwestującym w spółki z branży telekomunikacyjnej, usług dodanych, mediów oraz turystycznej. Jego aktywa, dzięki przeprowadzonym akwizycjom oraz rozwojowi organicznemu spółek parterowych, wynoszą obecnie ponad 650 mln zł. W 2010 r. grupa powiększyła się o giełdową spółkę Hyperion S.A., ogólnopolskiego operatora usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w technologii ethernetowej oraz Stream Communications, siódmego co do wielkości operatora sieci kablowej w Polsce. Wartość zrealizowanych przejęć, biorąc pod uwagę aktywa, wyniosła ponad 200 mln zł.

Wypracowane wyniki w 2010 r. będą rekordowe w historii MNI S.A. Na koniec września ub.r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wynosiły 210,8 mln zł, o 15% więcej niż rok wcześniej. EBIDTA wzrosła po trzech kwartałach 2010 r. o 69%, do poziomu 73,9 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w tym okresie 42,5 mln zł, rosnąc o 82% rok do roku. – Po powołaniu na stanowisko prezesa zarządu MNI S.A. zamierzam skoncentrować się na uporządkowaniu i poprawie relacji z akcjonariuszami, uznając ich prawo do wyczerpującej informacji i w konsekwencji partycypacji w osiąganych zyskach. Już wkrótce zarząd, którym kieruję przedstawi aktualną prognozę na 2010 r. oraz projekcję na 2011 r., tak by akcjonariusze mogli właściwie ocenić sytuację finansową oraz perspektywy funduszu oraz – co najważniejsze – zaprezentuje swoją rekomendację odnośnie polityki dywidendowej. Chcemy podzielić się z akcjonariuszami znaczną częścią zysku za 2010 r., a także postępować tak w kolejnych latach – mówi Andrzej Piechocki, prezes MNI S.A.

Powołanie do zarządu MNI S.A. poprzedziły zmiany w Radzie Nadzorczej spółki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. akcjonariusze powołali do nadzoru: Jerzego Jóźkowiaka, Kajetana Wojnicza (na wniosek inwestora finansowego Aviva Investors Poland S.A.) oraz Wojciecha Michałowskiego. Ich życiorysy zostały wcześniej przedstawione inwestorom zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”.

Obecnie, po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej, jej skład przedstawia się następująco:

  • Michał Tomczak– Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Robert Gwiazdowski – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • Kajetan Wojnicz – Sekretarz Rady Nadzorczej;
  • Marek Malinowski – Członek Rady Nadzorczej;
  • Wojciech Michałowski – Członek Rady Nadzorczej;
  • Jerzy Jóźkowiak – Członek Rady Nadzorczej.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu