Podsumowanie przygotowań do Euro 2012 w 2010 roku

Na koniec 2010 roku 80% kluczowych inwestycji infrastrukturalnych związanych z przygotowaniami Polski do Euro 2012 znajdowało się już w fazie zaawansowanej realizacji. Proces przygotowań Polski do Turnieju w mijającym roku przeszedł z mało widocznej dla opinii publicznej fazy planowania, realizowanej w latach 2007-2008 oraz fazy uruchamiania w 2009 roku, w etap faktycznej realizacji wcześniej zaplanowanych i przygotowanych inwestycji. Wraz z rozwojem inwestycji rośnie optymizm społeczny związany z Euro 2012. Z badań przeprowadzonych na zlecenie spółki Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 przez TNS OBOP wynika, że 60% Polaków uważa, iż Polska zdąży z przygotowaniami do Euro 2012. Przeciwnego zdania jest 27% badanych. Od 2008 roku sukcesywnie powiększa się odsetek optymistów w tym zakresie przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości osób twierdzących, że Polska nie zdąży z przygotowaniami do Euro 2012.

Badania zostały przeprowadzone w grudniu 2010 roku przez TNS OBOP na grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 15 lat. Od sierpnia 2008 roku mają one charakter cykliczny. W roku 2010 zostały przeprowadzone dwa razy – w czerwcu i grudniu. Wyniki badania, które zostało zrealizowane w grudniu 2010, potwierdzają trwający od blisko 2,5 roku systematyczny wzrost liczby Polaków pozytywnie oceniających przygotowania Polski do Euro 2012 oraz jednoczesne zmniejszanie się liczby osób twierdzących, że nasz kraj z przygotowaniami nie zdąży. Różnica pomiędzy odsetkami tych 2 grup osób powiększyła się od sierpnia 2008 roku aż 7-krotnie.

Optymistycznie nastawionych do przygotowań do Euro 2012 jest obecnie 60% Polaków, natomiast negatywnie 27%. Dla porównania, w grudniu 2009 roku, odsetek Polaków twierdzących, że nasz kraj zdąży z przygotowaniami wynosił 59%, a zdania przeciwnego było 31% badanych. Najbardziej wzrost optymizmu społecznego w tym zakresie widać porównując obecne wyniki badania z rezultatami uzyskanymi w sierpniu 2008, kiedy optymistycznie nastawionych do przygotowań kraju do Euro 2012 było 45% Polaków, natomiast odwrotnie myślało 40% społeczeństwa. Oznacza to blisko 7-krotny wzrost różnicy pomiędzy tymi grupami – z 5% w sierpniu 2008 roku do 33% obecnie.

Na niezmiennie wysokim poziomie od sierpnia 2008 roku utrzymuje się także odsetek osób, które uważają, że Polska dużo zyska na organizacji Euro 2012. Obecnie jest to 60%. Przeciwnego zdania jest 14% badanych i ten odsetek waha się od sierpnia 2008 roku pomiędzy 12% a18%.

Od trzech lat intensywnie pracujemy w zakresie przygotowań – mówi Marcin Herra, Prezes Zarządu spółki PL.2012. – Dotyczy to zarówno infrastruktury jak i organizacji. Przygotowania do Euro 2012 to obecnie praca ponad 170 instytucji. Wydaje się, że wzrost optymizmu społecznego wobec  realizowanych w Polsce przygotowań do Euro 2012 jest ściśle powiązany z wejściem w fazę widocznej dla każdego z nas, faktycznej realizacji 80% kluczowych inwestycji związanych z Turniejem. W roku 2008, kiedy zintensyfikowaliśmy przygotowania, przeważały pytania czy zdążymy. Obecnie dzięki współpracy z naszymi partnerami 60 spośród 81 kluczowych i ważnych z punktu widzenia Euro 2012 inwestycji infrastrukturalnych, takich jak stadiony, lotniska, dworce kolejowe, czy wybrane połączenia drogowe i kolejowe w Miastach – Gospodarzach oraz pomiędzy nimi jest na etapie budowy. Zakończona jest budowa stadionu w Poznaniu, w zaawansowanym stadium są również  budowy stadionów w Gdańsku, Warszawie czy Wrocławiu. Warto także wymienić rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa, niezwykle ważnego dla realizacji Turnieju oraz późniejszego komfortu życia Polaków i atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Polski. Po oddaniu do użytku tego odcinka oraz odcinka Świecko – Nowy Tomyśl, autostrada A2 połączy centralną Polskę z granicą zachodnia kraju, a więc z Europą Zachodnią. Zakończona została również budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w Warszawie, który połączy stolicę z autostradą A2. Jest to pierwsza droga ekspresowa na terenie miasta w Polsce. W fazie zaawansowanej realizacji znajduje się także modernizacja polskich lotnisk w Miastach-Gospodarzach. Oprócz tego modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa – Gdańsk, która po zakończeniu pozwoli na skrócenie czasu przejazdu na tej trasie z obecnych 6 do 3,5 godziny. Rozpoczęła się także modernizacja i przebudowa dworców kolejowych, np. Dworzec Centralny i Wschodni w Warszawie czy Dworzec we Wrocławiu. W 2011 wszystkie stadiony zostaną oddane do użytku i testów. Najważniejsze w tym roku będzie jednak przejście z fazy przygotowawczej do wdrożeniowej szeregu opracowanych przez spółkę PL.2012 wraz z partnerami procesu przygotowań projektów organizacyjnych i połączenie ich z realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Harmonizacja infrastruktury z dobrą organizacją będzie miała kluczowy wpływ na powodzenie Turnieju oraz na wizerunek kraju.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku 2010 w zakresie inwestycji infrastrukturalnych było oddanie do użytku pierwszej areny na Euro 2012, czyli stadionu w Poznaniu. Główne prace, pozwalające na uruchomienie obiektu, zakończyły się już w lipcu. Pozwolenie na użytkowanie stadionu zostało wydane 17 września, natomiast 20 września odbyło się uroczyste otwarcie obiektu połączone z koncertem Stinga, w którym wzięło udział ponad 40 tysięcy osób.

Zaawansowane prace trwały także na stadionie w Gdańsku. W połowie listopada na stadionie PGE Arena Gdańsk zakończył się proces opuszczenia wsporników pod zmontowaną konstrukcją stalową dachu stadionu PGE Arena Gdańsk. Stadion w Gdańsku będzie następną areną piłkarską na Euro 2012. Zostanie oddany do użytku w czerwcu 2011 roku.

Budowa stadionu przebiegała w 2010 bez większych problemów i pozwoliła osiągnąć znaczne zaawansowanie realizacji inwestycji – mówi Ryszard Trykosko, Prezes BIEG 2012. – Wiele zawdzięczamy skoordynowanej współpracy podmiotów zaangażowanych w realizację tej inwestycji, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Na rok przed Euro 2012, czyli w czerwcu 2011, na stadionie w Gdańsku rozegrany zostanie pierwszy mecz. W roku 2010 udało nam się również zakończyć jedną z najważniejszych kwestii związanych ze stadionem, czyli zapewnienie profesjonalnego zarządzania obiektem. W ubiegłym roku wybraliśmy operatora stadionu i podpisaliśmy z nim umowę. Jest to firma Lechia Operator Sp. z o.o. Umowa została podpisana na 10 lat. Operator zapewni nam wykorzystanie obiektu przez 365 dni w roku. Stadion w Gdańsku, tak jak wszystkie inne obiekty budowane obecnie na Euro 2012, to wielofunkcyjna arena, która będzie wykorzystywana nie tylko do celów sportowych i dzięki temu będzie mogła przynosić zyski przez cały rok. Dzięki podpisanej umowie mamy pewność, że miasto nie będzie ponosiło kosztów utrzymania obiektu i że będzie on nie tylko samowystarczalny pod względem finansowym, ale również będzie w stanie generować zyski.

W 2010 roku na terenie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie trwały bardzo intensywne roboty przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej i stalowej stadionu oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne na wszystkich dziesięciu kondygnacjach. Zostały osiągnięte dwa kluczowe cele: w lipcu zakończenie montażu głównej konstrukcji stalowej i w listopadzie uruchomienie instalacji grzewczej. W dniu 4 stycznia br., został zrealizowany kolejny cel kluczowy – zakończenie montażu konstrukcji linowej dachu czyli operacja big lift. Cała operacja wymagała bardzo dużej precyzji i była przeprowadzana przez kilka tygodni, od 15 grudnia 2010 roku. Była to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie operacji na świecie i pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę europejską. Zakończono montaż trybun, budowę 18 biegów schodów kaskadowych, stanowiących drogę dojścia widzów na górną promenadę oraz montaż 39 wind różnego typu. Prowadzony był montaż aluminiowo – szklanej elewacji Stadionu Narodowego o powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych. Wykonywano roboty zewnętrzne, a także mury oporowe i schody terenowe. Rozpoczęto budowę dróg otaczających stadion. W lipcu zaprezentowano całkowicie wykończoną i wyposażoną lożę VIP. W sierpniu Ministerstwo Sportu i Turystyki zdecydowało, że NCS zostanie zarządcą Stadionu Narodowego w Warszawie. W listopadzie br. Narodowe Centrum Sportu zawarło umowę z pracowniami architektonicznymi Jems Architekci Sp. z o.o. i Dawos Sp. z o.o. na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W grudniu zostały ogłoszone wyniki konkursu na koncepcję imprezy otwarcia Stadionu Narodowego w Warszawie. Zwyciężyła firma ARS Communication Sp. z o.o. z Warszawy.

Ubiegły rok dla Stadionu Narodowego w Warszawie był przełomowy – mówi Rafał Kapler, prezes Narodowego Centrum Sportu. – Zaawansowanie robót osiągnęło taki poziom, że dzisiaj nie skupiamy się już na tym czy zdążymy, ale na tym aby zapewnić profesjonalne funkcjonowanie Stadionu Narodowego w Warszawie i maksymalnie wykorzystać jego funkcje sportowe, kulturalne, biurowo – konferencyjne i rozrywkowe.

Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie zakończy się w czerwcu 2011 roku.

Bardzo intensywne prace budowlane trwały w minionym roku także na stadionie we Wrocławiu. Zakończono na nim montaż prefabrykowanych rygli trybun, montaż płyt podaudytoryjnych oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej dachu. Stadion zostanie oddany do użytku w październiku. Operatorem w jego przypadku została firma SMG.

Polska na koniec roku 2011 będzie dysponowała jedną z najnowocześniejszych infrastruktur sportowych w Europie.

W 2010 roku w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie planowane i realizowane były projekty inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury portów lotniczych. Celem tych działań jest zwiększenie liczby operacji na godzinę, w niektórych portach nawet dwukrotne – do poziomu gwarantującego z jednej strony możliwość przyjęcia gości Turnieju w 2012 roku, z drugiej umożliwiającego wzmocnienie pozycji rynkowej portów lotniczych w Miastach – Gospodarzach.

W zeszłym roku przeprowadzaliśmy szereg  prac przy budowie nowego terminalu pasażerskiego – mówi Tomasz Lenart, Kierownik Obsługi Pasażerskiej/Szef Projektu Euro 2012, Lotnisko im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. – Inwestycja zostanie zakończona w II kwartale bieżącego roku. Obecnie budynek jest już zamknięty i ogrzewany. Przez najbliższe miesiące będą prowadzone intensywne prace wykończeniowe.

Do najważniejszych działań w roku 2010 poza rozbudową i modernizacją lotnisk, zaliczyć należy koordynację wprowadzenia zarządzenia slotami, czyli przedziałami czasowymi, przeznaczonymi dla samolotów na start i lądowanie. Ponadto, w procesie przygotowań polskich portów lotniczych do turnieju Euro 2012 zintensyfikowano współpracę z ukraińskimi portami lotniczymi. Wspólne spotkania przedstawicieli portów lotniczych zapoczątkowane zostały podczas posiedzenia National Airport Forum. W I półroczu 2011 jedną z kluczowych kwestii w obszarze lotnisk będzie dalsze rozwijanie współpracy polsko-ukraińskiej.

W trakcie Euro 2012 w Polsce wystąpi najprawdopodobniej największy ruch w przestrzeni powietrznej w historii kraju. Na przykład na mecz otwarcia w Warszawie, który odbędzie się 8 czerwca 2012, według wstępnych szacunków, nawet 30 tys. osób przybędzie drogą lotniczą. Port lotniczy w Warszawie już dzisiaj jest jednak w stanie obsłużyć taką liczbę pasażerów i jest przygotowany do Euro 2012. Mimo to przeprowadzane są na nim liczne modernizacje. W 2010 roku zrealizowana została najważniejsza część modernizacji nawierzchni lotniskowych, czyli całościowy remont skrzyżowania dróg startowych. W marcu bieżącego roku planowane jest zakończenie prac przy Terminalu A (dokończenie budowy pirsu centralnego i połączenie z pirsem południowym). Na lotnisku w Gdańsku w 2010 trwały zaawansowane prace przy budowie Terminala II i zakończono budowę 1 poziomu tego obiektu. Zmodernizowano także drogę kołowania i płytę postojową. Całość prac w tym porcie lotniczym zostanie zakończona w marcu 2012. Na lotnisku w Poznaniu w 2010 realizowano prace modernizacyjne przewężenia płyty postojowej. Budowa nowego terminala rozpocznie się w bieżącym roku, tuż po uzyskaniu decyzji środowiskowej, co jest przewidywane na styczeń 2011 roku. Z kolei na lotnisku we Wrocławiu w ubiegłym roku trwały prace przy budowie nowego terminala, których zakończenie jest przewidziane na II kwartał bieżącego roku. Całość prac na tym lotnisku zostanie zakończona w III kwartale 2011.

Jedną z najważniejszych inwestycji z zakresu połączeń kolejowych realizowanych w 2010 roku była kontynuacja modernizacji linii E65 na odcinku Warszawa-Gdańsk. Po zakończeniu zakresu robót zgłoszonego do Masterplanu, w maju 2012 czas przejazdu na tej trasie z obecnych 6 godzin skróci się do ok. 3,5 godziny. Rozpoczęto także prace na dworcach – we Wrocławiu oraz na Dworcu Centralnym i Wschodnim w Warszawie.

Jednym z kluczowych działań, które będziemy realizować w kontekście Euro 2012 w bieżącym roku będzie naprawa linii Poznań – Gdańsk oraz Wrocław – Warszawa, głównie poprzez prace interwencyjne. Głównym celem jest skrócenie czasu przejazdu pomiędzy tymi miastami – mówi Paweł Dziwisz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji PKP PLK.

W 2010 roku w ramach przygotowań do Euro 2012 realizowano także kluczowe z punktu widzenia przeprowadzenia turnieju inwestycje drogowe. Wśród najważniejszych należy wymienić budowę kolejnych odcinków autostrady A2 – Nowy Tomyśl – Świecko oraz Stryków – Konotopa. Dzięki temu centralna Polska zostanie połączona z Europą Zachodnią autostradą. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odcinki te zostaną oddane do ruchu przed mistrzostwami (odcinek Nowy Tomyśl – Świecko już w roku 2011).

Zaawansowane prace trwały również na drogach lokalnych w Miastach – Gospodarzach. W Poznaniu realizowano przebudowę ul. Bukowskiej od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta. Inwestycja zakończy się w połowie 2011 roku. We Wrocławiu trwały prace przy budowie infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu (zakończenie inwestycji połowa 2011 roku) oraz oddano do ruchu I i II etap połączenia obwodnicy śródmiejskiej z portem lotniczym oraz I etap północnej obwodnicy śródmiejskiej.

W Warszawie trwały roboty budowlane w zakresie połączenia kolejowego Lotniska Chopina z centrum miasta (planowany termin zakończenia prac to koniec 2011 roku). Ponadto, ukończona została budowa odcinka drogi ekspresowej S8 w Warszawie od ul. Armii Krajowej (węzła Powązkowska) do miejscowości Mory. Docelowo, na Euro 2012 ten fragment S8 połączy Warszawę z autostradą A2 w węźle Konotopa. S8 to obecnie jedyna droga ekspresowa w obrębie miasta w Polsce.

W Gdańsku przeprowadzano prace przy budowie trasy W-Z  łączącej centrum miasta z Obwodnicą Zachodnią Trójmiasta.

Niezwykle istotna w kontekście transportu na Euro 2012 jest jego organizacja. W 2010 roku w skali całego kraju rozpoczęto opracowywanie tzw. Mobility Concept, czyli koncepcji obsługi transportowej Turnieju. Organizacja transportu w trakcie Euro 2012 będzie w dużym stopniu uzależniona od wyników losowania grup turniejowych w Kijowie w grudniu bieżącego roku. Od reprezentacji piłkarskich, które wejdą w skład poszczególnych grup, w dużym stopniu zależało będzie jakie grupy kibiców, w jakim czasie i w jakich kierunkach będą się przemieszczały wewnątrz kraju.

Spółka PL.2012 wspólnie z partnerami już w 2010 roku pracowała nad różnymi scenariuszami komunikacyjnymi – mówi Maja Połubińska, Koordynator Krajowy ds. Transportu, PL.2012. – Dla transportu drogowego na przykład opracowujemy kilka scenariuszy – łatwy, średni i trudny. Dodatkowo w ramach scenariuszy tworzone są różne warianty, zakładające na przykład nawet takie nieprzewidziane sytuacje, jak nie ukończenie jakiegoś odcinka drogi.

W 2010 roku trwały również prace nad Polish Pass, czyli pierwszym tego typu produktem w Polsce, przeznaczonym dla kibiców nie posiadających biletów na mecze – szacuje się, że będzie to grupa 2 razy liczniejsza od tej, która będzie miała bilety. Polish Pass będzie zunifikowanym biletem, dystrybuowanym drogą internetową i będzie zapewniał kibicom potwierdzenie rezerwacji hotelowej, przejazd komunikacją miejską oraz międzymiastową i ubezpieczenie zdrowotne.

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów Mistrzostw i priorytet organizacyjny dla spółki PL.2012 oraz jej partnerów.

W 2010 roku, w maju 2010 powołany został przez Premiera Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012. Na jego czele stoi podsekretarz stanu w MSWiA generał Adam Rapacki. Funkcję pełnomocnika przewodniczącego Komitetu pełni Tadeusz Zygmunt, Koordynator Krajowy ds. Bezpieczeństwa w spółce PL.2012. Jednym z najważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w ramach prac Komitetu, było opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa, określającej wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz działania poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas Turnieju. 6 września 2010 Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 przyjął uchwałą Zintegrowaną Koncepcję Bezpieczeństwa. Tego samego dnia, Komitet przyjął również uchwałę w sprawie wdrożenia narzędzia zarządzania projektowego PPM (Project Portfolio Management).

Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 skupia ponad 30 instytucji, które będą zaangażowane w zabezpieczenie turnieju – mówi gen. Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA. – Wszystkie zadania zostały szczegółowo przeanalizowane i rozpisane. Jednym z najważniejszych osiągnięć w 2010 roku było opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa, określającej wszystkie obszary, odpowiedzialność oraz zadania poszczególnych zaangażowanych w proces instytucji. Realizujemy obecnie ponad 100 projektów. Prace są oparte o nowoczesny system zarządzania projektowego PPM, czyli Project Portfolio Management. W przyszłym roku przeprowadzonych zostanie szereg zmian legislacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo na Euro 2012, w oparciu o zasadę „have fun, feel safe”. Zakłada ona dobrą zabawę kibiców w trakcie Turnieju, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i minimalnej, wyłącznie niezbędnej ingerencji sił bezpieczeństwa.

W 2011 roku jednym z priorytetów będzie również kontynuacja i rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych jej elementów będzie przygotowanie Polsko-Ukraińskiej Strategii Bezpieczeństwa – mówi Tadeusz Zygmunt, Koordynator Krajowy ds. Bezpieczeństwa, PL.2012. – W 2011 roku zorganizowane zostaną dwie Konferencje Uzgodnieniowe, czyli spotkania krajów, których reprezentacje piłkarskie mają szanse na zakwalifikowanie się do turnieju oraz państw sąsiadujących i tranzytowych. Pierwsza z nich zostanie zorganizowana w Polsce, a druga na Ukrainie.

Od maja 2009 roku działa Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 w Polsce. W jego skład wchodzą przewodniczący Miejskich Komitetów Medycznych, przedstawiciele kluczowych urzędów centralnych oraz zespoły robocze. W czerwcu 2010 Komitet został powiększony o dodatkowy zespół roboczy –   ds. wsparcia programu kontroli antydopingowej UEFA. Poza nim w skład Komitetu wchodzi jeszcze zespół ds. zabezpieczenia medycznego stadionów, ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Turnieju.

Działalność Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce pozwoliła na wypracowanie w 2010 roku spójnego systemu przygotowań opieki medycznej i ratownictwa w Miastach – Gospodarzach. Efekty pracy Komitetu to m.in. standaryzacja zabezpieczenia medycznego Miejsc Oficjalnych – stadionów i stref kibica, ścisła współpraca z 26 szpitalami referencyjnymi i kilkudziesięcioma placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, koncepcja opieki medycznej i ratownictwa podczas Turnieju oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. Obecnie do głównych zadań Komitetu należy zakończenie prac nad koncepcją podstawowej opieki zdrowotnej w Miastach – Gospodarzach oraz przygotowanie lotnisk w Miastach – Gospodarzach i wybranych zapasowych portów lotniczych do wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO. Komitet Medyczny prowadzi również bieżącą współpracę z partnerami międzynarodowymi w przygotowaniu systemu opieki medycznej i ratownictwa do Euro 2012 – Światową Organizacją Zdrowia i Europejskim Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Oprócz tego, w ramach obszaru opieki medycznej, w kwietniu 2010 roku odbyły się wspólne warsztaty polsko-ukraińskie, organizowane przez WHO przy współpracy PL.2012 we Lwowie. We wrześniu w Warszawie zorganizowana została międzynarodowa konferencja, poświęcona opiece medycznej oraz ratownictwu w trakcie dużych imprez sportowych, a w październiku w Gdańsku warsztaty szpitali referencyjnych dotyczące szpitalnych planów zarządzania kryzysowego, które organizowali wspólnie WHO, Ministerstwo Zdrowia i PL.2012.

Do jednych z najważniejszych działań w ramach tego obszaru w mijającym roku należy także zaliczyć wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego na stadionie w Poznaniu podczas uroczystości otwarcia oraz wydanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych do zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego w Polsce w trakcie Euro 2012.

W 2011 roku kontynuowane będą intensywne prace Komitetu Medycznego, gotowe do wdrożenia będą plany zabezpieczenia medycznego pozostałych oddawanych do użytku na Euro 2012 stadionów, trwają wspólne prace z Ministerstwami Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji nad uregulowaniem prawnym zabezpieczenia medycznego imprez masowych – mówi dr Elżbieta Lipska, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej, PL.2012. – Ponadto zostaną opracowane i wdrożone szpitalne plany zarządzania kryzysowego oraz wyznaczone zostaną porty lotnicze, czyli punkty wejścia według międzynarodowych przepisów WHO.

Jednym z elementów najwyższej jakości UEFA EURO 2012, oprócz innych obszarów organizacyjnych, jest wolontariat przestrzeni publicznej. Projekt ten, koordynowany przez spółkę PL.2012, realizowany będzie w jednakowej formule i standardzie przez Miasta – Gospodarze. Głównym zadaniem przeszkolonych wolontariuszy i wolontariuszek będzie pomoc gościom oraz dostarczanie im najważniejszych informacji o samej imprezie, transporcie oraz możliwościach atrakcyjnego spędzenia czasu w mieście.

W 2010 roku spółka PL.2012 oraz Miasta-Gospodarze, na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji, przygotowały wspólny projekt organizacji wolontariatu przestrzeni publicznej, w ramach której określono między innymi zasady rekrutacji wolontariuszy oraz tryb przygotowania i narzędzia ich pracy – mówi Paweł Aleksandrowicz, Koordynator Projektu ds. Wolontariatu, PL.2012. – W 2011 roku uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa poświęcona wolontariatowi przestrzeni publicznej w Polsce w trakcie Euro 2012 oraz przeprowadzona zostanie rekrutacja blisko 3000 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.

W ubiegłym roku trwały również zaawansowane prace nad projektem Akademia Euro, który zakłada przeszkolenie ok. 2,5 tysiąca osób tzw. pierwszego kontaktu z kibicami, np. pracowników punktów obsługi na dworcach kolejowych i lotniskach, ratowników medycznych, czy pracowników komunikacji miejskiej. Szkolenia zostaną przeprowadzone w regionie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. W ich zakres będzie wchodził kurs języka angielskiego, wiadomości o Euro 2012 oraz atrakcji turystycznych kraju i konkretnego regionu.

W 2011 roku realizowany będzie także projekt Akademia Gościnności, który będzie miał na celu podniesienie umiejętności i jakości obsługi świadczonej przez personel w hotelach.

W 2010 roku, po ponad 3 latach przygotowań Polski do Euro 2012 i na nieco ponad 500 dni przed Turniejem, 80% istotnych z punktu widzenia organizacji Turnieju inwestycji znajdowało się już w fazie zaawansowanej realizacji. Jednocześnie, 82% spośród tych projektów było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do użytku oddany został również pierwszy stadion na Euro 2012, czyli Stadion Miejski w Poznaniu. W 2010 roku UEFA ostatecznie potwierdziła ostateczny kształt Turnieju, jako partnerskiego projektu Polski i Ukrainy, organizowanego w 4 miastach w każdym z krajów. W przygotowania do Euro 2012 zaangażowanych było ponad 170 instytucji publicznych. W 2011 roku przygotowania wchodzą w kluczową fazę, w której projekty infrastrukturalne integrowane będą z projektami organizacyjnymi oraz z działaniami, których celem będzie uświadomienie Polakom, że wszyscy jesteśmy gospodarzami Turnieju w 2012 roku. Ważna będzie także intensyfikacja efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami przygotowań – reprezentującymi zarówno stronę publiczną, jak i turniejową.

Proces przygotowań do Euro 2012 w 2011 roku będzie w dalszym ciągu realizowany w oparciu o precyzyjną Mapę Drogową działań przygotowawczych, koordynowanych przez spółkę PL.2012. Wśród najważniejszych kamieni milowych realizowanych przez partnerów procesu przygotowań do Turnieju, w 2011 roku znajdzie się m.in. oddanie do użytku wszystkich trzech pozostałych stadionów na Euro 2012, zakończenie rozbudowy lotniska we Wrocławiu, oddanie do użytku 2 kluczowych z punktu widzenia organizacji Turnieju odcinków autostradowych (autostrada A2 odcinek Nowy Tomyśl-Świecko oraz autostrada A1 odcinek Nowe Marzy – Toruń),  czy zakończenie budowy obwodnicy Wrocławia. Rok 2011 to także kilka ważnych dat związanych z Turniejem. 25 stycznia pozostanie równe 500 dni do Euro 2012, a 8 czerwca równy rok do rozpoczęcia Turnieju. 2 grudnia 2011 roku w Kijowie natomiast odbędzie się losowanie grup turniejowych Euro 2012.

źródło/autor: PL.2012

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu