Novell rozpoczyna sprzedaż ZENworks 11

Novell poinformował o rozpoczęciu dzisiaj sprzedaży oprogramowania Novell ZENworks 11 (www.novell.com/pl-pl/products/zenworks ). Jest to pierwsze w branży rozwiązanie do zarządzania z jednego miejsca wszystkimi punktami końcowymi w środowisku IT. W pakiecie ZENworks 11 płynnie zintegrowano w jednej platformie cztery kluczowe produkty z rodziny ZENworks: ZENworks Configuration Management (www.novell.com/products/zenworks/configurationmanagement ), ZENworks Asset Management (www.novell.com/products/zenworks/assetmanagement ), ZENworks Patch Management (www.novell.com/products/zenworks/patchmanagement ) i ZENworks Endpoint Security Management (www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement ). Obecnie administratorzy IT z jednego miejsca mogą zarządzać dowolnymi urządzeniami, aktualizacjami i poprawkami do aplikacji, bezpieczeństwem punktów końcowych, a także śledzić wykorzystanie oprogramowania i przeprowadzać wewnętrzne audyty zgodności dla posiadanych licencji. Administratorzy w ZENworks 11 docenią przede wszystkim ujednolicone, oparte na regułach zarządzanie szeroką gamą urządzeń z systemami Windows i Linux, a także możliwość łatwego rozszerzenia zautomatyzowanego zarządzania urządzeniami na środowiska fizyczne, wirtualne i środowiska typu cloud.

Już od wprowadzenia na rynek w 2006 r. oprogramowania Novell ZENworks 7, jest ono wykorzystywane do zarządzania konfiguracją szerokiej gamy urządzeń (serwerów, desktopów, notebooków, urządzeń naręcznych), zasobami IT, aktualizacjami i poprawkami oprogramowania. Co istotne, wszystko to odbywa się z uwzględnieniem tożsamości użytkowników, ich funkcji pełnionej w organizacji i posiadanych uprawnień. W 2007 r. pojawiła się wersja ZENworks 10, która  wzbogaciła ten zestaw o nową, opartą na usługach sieciowych architekturę, rozszerzoną m.in. o obsługę katalogów (w tym Active Directory) i nowe mechanizmy bezpieczeństwa punktów końcowych. Najnowsza rodzina produktów Novell ZENworks 11 przenosi zarządzanie systemami na kolejny poziom, integrując wszystkie produkty w spójną platformę działającą w oparciu o reguły i polityki.

Najważniejsze nowe cechy ZENworks 11 to:

  • Jedna, zunifikowana konsola do administrowania przez przeglądarkę oraz jeden agent dla systemów zarządzania konfiguracją, inwentaryzacją zasobów i licencji, poprawkami do oprogramowania oraz bezpieczeństwem punktów końcowych,
  • Zintegrowane zarządzanie w jednym środowisku systemami Windows oraz Linux, zarówno na serwerach, jak i komputerach użytkowników,
  • Administrowanie użytkownikami i urządzeniami w oparciu o informację o tożsamości (Identity-based Management), wykraczające poza zarządzanie fizycznymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownicy są precyzyjnie wyposażani w potrzebne im do pracy narzędzia i aplikacje zgodnie ich rolą w organizacji, niezależnie od tego, z którego urządzenia w danej chwili korzystają,
  • Korzystanie z wiedzy o miejscu przebywania użytkownika (funkcjonalność wbudowana w systemy zarządzania konfiguracją, poprawkami i zasobami) w celu wykrywania, kiedy użytkownik znajduje się poza „bezpieczną” firmową siecią i dynamicznego przydzielania  odpowiedniego zakresu dostępu do zasobów zgodnie z regułami i polityką bezpieczeństwa
  • Zarządzanie poborem energii w oparciu o zdefiniowane reguły w celu odpowiedniego skonfigurowania ustawień w systemach Windows oraz wykonywania zadań związanych z zarządzaniem energią za pomocą technologii Intel vPro
  • Wbudowany helpdesk – zgłaszanie i rozwiązywanie problemów, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami przez email lub wygodny portal.

Novell ZENworks 11 wykorzystuje opartą na tożsamości technologię zarządzania różnorodnymi punktami końcowymi w heterogenicznym środowisku IT. Jego główne elementy to zunifikowana konsola do administrowania (ZENworks Control Center) i pojedynczy agent (ZENworks Adaptive Agent) instalowany w punktach końcowych. Nowe, zintegrowane podejście pozwala zrealizować trzy ważne cele. Po pierwsze, zapewnia kontrolę nad całością zarządzania punktami końcowymi, zasobami, aktualizacjami oraz bezpieczeństwem punktów końcowych z poziomu jednej konsoli – i umożliwia tworzenie polityk ponad tradycyjnymi granicami. Po drugie, konsoliduje szeroką gamę funkcji zarządzania konfiguracją, zasobami, aktualizacjami oraz bezpieczeństwem w ramach jednego agenta dla punktów końcowych, eliminując uciążliwość instalowania i aktualizowania wielu agentów dla różnych produktów ZENworks . Po trzecie, rozszerza możliwości ZENworks w zakresie zarządzania konfiguracją, zasobami i aktualizacjami na punkty końcowe Windows i Linux, co pozwala zarządzać szeroką gamą urządzeń końcowych z poziomu tej samej konsoli.

Novell ZENworks 11 jest dostępny na rynku od 5 stycznia 2011 r. Pakiet można nabyć w całości lub wybierając pojedyncze moduły do zarządzania konfiguracją, poprawkami, zasobami czy bezpieczeństwem punktów końcowych.

źródło/autor: Novell

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu