Pracownik Provident Polska uznany przez Centrum Wolontariatu za Wolontariusza Miesiąca

Rafał Mikołajczyk, pracownik Provident Polska z Warszawy, został wybrany Wolontariuszem Grudnia 2010 r. przez Radę Programową Wolontariatu Biznesu. Raz w miesiącu tytuł ten jest przyznawany wolontariuszom, którzy przy wsparciu swoich firm angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym.

Rafał Mikołajczyk od dwóch lat jest związany z programem „Tak! Pomagam”, realizowanym przez firmę Provident Polska. Wraz z grupą wolontariuszy wspiera Fundację św. Jana Jerozolimskiego w Warszawie a wcześniej wspierał Dom Samotnej Matki w Chyliczkach. Do tej pory dzięki wsparciu Rafała Mikołajczyka i innych wolontariuszy z firmy udało się m.in. odnowić szatnię, a także przeprowadzić generalny remont sypialni w Domu Małego Stasia przynależącego do Fundacji św. Jana Jerozolimskiego.

Pan Rafał nie tylko wspiera innych. Dzieli się także swoją pasją i chęcią niesienia pomocy z rodziną i przyjaciółmi. Poprzez to co robi, chce przede wszystkim dać przykład swojemu dorastającemu synowi. Już od wczesnego wieku uczy go jak ważne i potrzebne jest pomaganie innym. Swoją pasją konsekwentnie zaraża również znajomych, którzy prowadzą własne firmy i wraz ze swoimi pracownikami chcą prowadzić działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

„Pomaganie innym to dla mnie jak obdarowywanie bliskich prezentami; dawanie sprawia mi więcej radości niż otrzymywanie” – mówi Rafał Mikołajczyk, koordynator ds. tłumaczeń w Provident Polska. „Wspieranie potrzebujących pozwala mi poczuć, że robię coś ważnego, poza moim życiem rodzinnym, pracą i własnymi zajęciami. Lubię poświęcać swój wolny czas pomagając innym. Dla mnie to po prostu wielka frajda” – dodaje Mikołajczyk.

Celem programu wolontariatu pracowniczego Provident Polska „Tak! Pomagam” jest wspieranie pracowników i przedstawicieli firmy w realizacji ich własnych inicjatyw wolontariackich. Dwa razy w roku firma zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów na lokalne akcje społeczne, na które mogą otrzymać dofinansowanie. Od 2006 roku aż 935 wolontariuszy z Providenta zrealizowało blisko 230 projektów, na które firma przeznaczyła ponad 700 tys. złotych. Projekty wybiera Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. Barbara Falandysz z polskiego UNICEF i Prezes Centrum Wolontariatu Dariusz Pietrowski.

Założeniem realizowanego programu wolontariatu pracowniczego Provident Polska „Tak! Pomagam” jest również aktywizacja społeczności lokalnych, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, a także pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Program „Tak! Pomagam” funkcjonuje jest w ramach Wolontariatu Biznesu, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Informacje o projektach realizowanych w ramach poprzednich edycji „Tak! Pomagam” projektach, jak również o innych akcjach podejmowanych przez wolontariuszy Providenta, dostępne są na stronie www.takpomagam.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu