PGS Software S.A.: rekordowa sprzedaż w IV kwartale 2010 r. Przychody przekroczyły 2 690 tys. zł

Ostatni kwartał minionego 2010 roku był dla PGS Software S.A. – dostawcy zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT najlepszy w historii pod względem wysokości sprzedaży. Przychody przekroczyły 2 690 tys. zł i były o 48% wyższe w stosunku do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie przychody ze sprzedaży wzrosły o 12% w porównaniu z III kw. 2010 roku, co wskazuje na istotną poprawę sytuacji w branży IT oraz dobre perspektywy PGS na 2011 rok.

Według wstępnych wyliczeń przychody spółki w całym 2010 roku przekroczyły 8,8 mln zł, tj. były o 9% wyższe niż w 2009 roku. Ponad 90 procent dochodu PGS Software S.A. generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głownie z Danii, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

– „Od początku 2010 r. nasze wyniki finansowe stale rosły. Na koniec września zanotowaliśmy już wyższy zysk netto niż w całym 2009 roku. Ponadto, pozyskujemy nowych klientów oraz rozwijamy dotychczasowe relacje z nimi tak, aby przerodziły się one w stałą współpracę. Obecnie posiadamy prawie 50 procent więcej nowych kontrahentów niż pod koniec 2009 roku. W pełni wykorzystujemy również popyt na oferowane przez nas usługi, który widzimy na rynkach Europy Zachodniej. Nasi programiści pracują nad coraz ciekawszymi i coraz bardziej zaawansowanymi projektami. Szacujemy, że w IV kwartale 2010 roku Spółka wypracowała 2 690 tys. zł przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku, stanowi to wzrost o 878 tys. złotych (48%). Jednocześnie w stosunku do trzeciego kwartału 2010 r. przychody te są wyższe o 277 tys. zł, czyli o 12 procent. Oprócz procentowych wzrostów tych wartości istotne jest dla nas ożywienie, jakie obserwujemy w branży. Pozwala ono myśleć, że rekord z czwartego kwartału 2010 może zostać wkrótce pobity.” – mówi Wojciech Gurgul, Prezes Zarządu PGS Software S.A.

PGS Software S.A. prowadzi prace przygotowawcze do rozwoju działalności na rynku polskim, co w przyszłości wpłynie na dywersyfikację struktury przychodów oraz zmniejszy ryzyko związane z kursami wymiany walut obcych.

PGS Software rozwija także działalność swojego podmiotu zależnego spółki IPGS sp. z o.o., który jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą “Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy IPGS Spółka z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu