FAM GK sprzedaje segment odlewniczy i kończy restrukturyzację Grupy

FAM Grupa Kapitałowa SA (FAM GK) sprzedała 100% udziałów w posiadanej Spółce zależnej FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. (FAM TO) za kwotę 1 zł.

Segment odlewniczy od dawna obciążał wyniki Spółki – w 2008, 2009 i 3 kwartałach 2010 roku wygenerował łączną stratę w wysokości 40,605 mln zł. Sprzedaż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwóch nierentownych biznesów – Mostostalu Wrocław i FAM TO – uwolniła Spółkę od dalszych obciążeń związanych z ich finansowaniem. W latach 2008 – 2010 (3 kwartały) oba te segmenty straciły ponad 47,583 mln zł.

„Wyłączenie FAM TO ze struktur grupy kapitałowej FAM pozwoli nam pokazywać nieobciążone wyniki zdrowych biznesów. Mimo restrukturyzacji FAM TO w naszej ocenie bez istotnych nakładów kapitałowych nie byłaby w stanie w najbliższym czasie osiągnąć rentowności. Naszą opinię podzielił niezależny biegły – wycena Spółki metodologią DCF wskazuje na mocno ujemną wartość Spółki. – powiedział Dariusz Zieliński, Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa SA.

Sprzedaż Mostostalu i FAM TO powinna w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe grupy już w I kwartale 2011.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu