Szansa na start dzięki JetSystem i Monoceros

Fundacja Monoceros z Elbląga oraz wspierające ją firma – JetSystem w Elblągu ufundowały dwa roczne stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin w gminie Sztutowo (woj.pomorskie). Jak mówi Remigiusz Filipiak, wiceprezes firmy JetSystem, dzielenie się z potrzebującymi to zaszczytny obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Dwoje niezwykle uzdolnionych dzieci, uczniów Gimnazjum w Sztutowie (woj. pomorskie) otrzymało stypendium roczne ufundowane przez elbląską Fundację Monoceros. Fundację finansowo wspiera firma JetSystem – dystrybutor na Polskę urządzeń do cięcia wodą amerykańskiej korporacji OMAX – światowego lider w produkcji waterjetów.

Od października 2010 r. Paulina Chodacka i Marek Wiśniewski – uczniowie Gimnazjum w Sztutowie otrzymują miesięczne stypendium. Stosowne umowy stypendialne zostały już podpisane.

– Zależy nam na wsparciu szczególnie uzdolnionych uczniów z biednej gminy i ubogich rodzin, aby zapewnić im środki na niezbędne pomoce szkolne i wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań – mówi Remigiusz Filipiak.

Stypendium dla takiego dziecka polega na wypłatach comiesięcznych kwot, przez okres 10 miesięcy. Po tym okresie nastąpi weryfikacja postępów dzieci w nauce i ewentualnie podjęta decyzja o przedłużeniu takiej umowy bądź objęcia nią innych uczniów. Stypendium może zostać przeznaczone na opłacanie czesnego w szkole, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup materiałów do twórczości artystycznej.

Dodatkowo, w miarę możliwości finansowych, Fundacja może organizować warsztaty, kolonie i przekazywać nagrody dla stypendystów.

– Chcieliśmy naszym programem stypendialnym objąć dzieci z klasy gimnazjalnej. Uważamy bowiem, że właśnie w tym okresie zaczynają kształtować się predyspozycje do szczególnych uzdolnień dzieci – dodaje Magdalena Skuza, prezes Fundacji Monoceros w Elblągu.

To nie pierwsza akcja charytatywna Fundacji Monoceros oraz firmy JetSystem. W roku 2010 firma JetSystem przekazała na potrzeby Fundacji 18 unikatowych, wyciętych za pomocą maszyn do cięcia wodą, serc. Te serca zostały przekazane 18 sztabom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce i licytowane na ogólnopolskich finałach, na potrzeby akcji.

Teraz Fundacja Monoceros uruchomiła program stypendialny dla wybitnie zdolnych dzieci z ubogich rodzin w gminie Sztutowo (woj. Pomorskie). Dzieci te, niezwykle utalentowane w różnych dziedzinach, nie mają szans na rozwój swoich pasji ze względu na niedostatki finansowe rodziców.

Jeśli także Ty chciałbyś wspomóc Fundację Monoceros w umożliwianiu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i niewielkich miejscowości, możesz wpłacić darowiznę na konto Fundacji:

Fundacja Monoceros w Elblągu

23 1090 2617 0000 0001 1017 5553 Bank BZ WBK I/O Elbląg

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!

źródło/autor: JetSystem

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu