Nowa inwestycja MEW S.A. w województwie lubelskim

Notowana na NewConnect spółka z branży energetycznej MEW S.A. zbuduje małą elektrownię wodną w województwie lubelskim. Planowane uruchomienie inwestycji przewidziane jest na rok 2012, zaś jej wartość szacowana jest na ok. 3,6 mln zł.

MEW S.A. podpisała dziś umowę z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, na mocy której stała się właścicielem lokalizacji pod budowę małej elektrowni wodnej o mocy  150 kW. Finalizacja transakcji była poprzedzona procedurą wyboru ofert, do której przystąpiło ponad trzydziestu oferentów, z czego do finałowego (drugiego) etapu zakwalifikowało się, łącznie z warszawska spółką,  dziesięć podmiotów.

– Pozyskanie lokalizacji pod budowę kolejnej elektrowni, tym razem w drodze konkursu ofert, wzbogaca portfel  inwestycji spółki, umacnia jej pozycję rynkową, czyniąc nas tym samym wiarygodnym partnerem biznesowym, co stanowi dla nas najwyższy priorytet. Aktualnie realizowane przez nas projekty przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W pierwszym półroczu 2011 r. zostanie uruchomiona mała elektrownia wodna w Cieszynie. Zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną będziemy na bieżąco informować na temat postępów prac w ramach prowadzonych przez nas przedsięwzięć – komentuje Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW S.A.

Dokumenty,  które podlegały weryfikacji w pierwszym etapie postępowania, obejmowały m.in. koncepcję techniczną budowy elektrowni, zakres prac adaptacyjnych, informacje na temat wielkości i rodzaju instalowanych turbin oraz skali rocznej produkcji energii netto dla średniego roku hydrologicznego (kWh). W drugiej fazie oferta uwzględniała m.in. deklarowaną długość konserwacji rzeki oraz planowany termin uruchomienia elektrowni. W wyniku przeprowadzonej oceny nadesłanych ofert, wybrano propozycję MEW S.A., która w sposób optymalny zaadresowała zdefiniowane kryteria.

Warto podkreślić, iż jest to już siódma inwestycja firmy od ponad rocznej działalności w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kredytu preferencyjnego. Obecnie MEW S.A. jest w trakcie realizacji sześciu projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku. Wszystkie przedsięwzięcia przebiegają zgodnie z harmonogramem. Firma prognozuje zbudować do 2013 r. elektrownie wodne o łącznej mocy 9,33 MW.

źródło/autor: MEW

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu