Interactive Intelligence w rankingu Forbesa

Firma Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ), międzynarodowy dostawca zunifikowanych rozwiązań IP do komunikacji biznesowej, znalazła się na liście 100 najlepszych małych amerykańskich firm opracowanej przez amerykańskie wydanie magazynu Forbes.

Firma Interactive Intelligence zajęła 26. miejsce ze względu na wzrost zysków, wzrost sprzedaży oraz zwrot z kapitału własnego w ciągu ostatnich pięciu lat.

„Na naszej liście 100 najlepszych małych amerykańskich firm pojawiają się przedsiębiorstwa z godnym uwagi wzrostem sprzedaży i zysków” – powiedzieli redaktorzy magazynu Forbes, Brett Nelson i Kurt Badenhausen. – „W badanym okresie firma Interactive Intelligence zanotowała średni wzrost sprzedaży o 21 %, zysku na akcję o 43 % oraz zwrotu z kapitału własnego o 34 %, co dało jej pewne miejsce na liście”.

Przychody Interactive Intelligence za 2009 r. wyniosły 131,4 mln dol., a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r. sprzedaż wzrosła o 21 % w porównaniu z 2009 r.

Firma Interactive Intelligence tworzy biznesowe oprogramowanie komunikacyjne do automatyzacji centrów kontaktowych, korporacyjnej telefonii IP oraz automatyzacji procesów biznesowych. Firma oferuje średnim i dużym organizacjom kompleksowe obsługę – od oprogramowania, sprzętu i konsultingu do obsługi technicznej, edukacji i usług wdrożeniowych. Rozwiązanie Interactive Intelligence może być instalowane lokalnie lub dostarczane jako usługa, w ramach modelu Communication-as-a-Service (CaaS). Do specjalizacji pionowych należą usługi finansowe, ubezpieczenia, outsourcing/teleusługi oraz kredyty i pobór należności.

„Miejsce na tej prestiżowej liście magazynu Forbes potwierdza dobrą sprzedaż oraz wartość firmy dla udziałowców” – powiedział dr Donald E. Brown, założyciel i dyrektor generalny Interactive Intelligence. – „Nasze ostatnie sukcesy przypisujemy w dużej mierze dużym kontraktom na telefonię korporacyjną i centra kontaktowe. W 2009 r. zdobyliśmy ponad dwukrotnie więcej zamówień o wysokości powyżej 1 mln dol. niż w roku poprzednim. Widzimy też duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami w modelu CaaS, których sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 59 %.”

Kandydaci do listy 100 najlepszych małych amerykańskich firm muszą być notowani na giełdzie przez przynajmniej rok oraz osiągać roczne przychody w wysokości od 5 mln do 1 mld dol. Podczas przygotowywania tegorocznej listy Forbes odrzucił firmy, które były stosunkowo rzadko notowane, prowadziły dyskusyjną księgowość lub miały kłopoty prawne. Forbes uwzględnił też zmiany cen akcji każdej firmy w porównaniu z jej konkurentami. Pełną listę 100 najlepszych małych amerykańskich firm można znaleźć pod adresem http://www.forbes.com/lists/2010/23/best-small-companies-10_land.html.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu