Eurosystem S.A. przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurosystem S.A. – spółki specjalizującej się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych – podjęło uchwałę o emisji akcji serii E. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią Spółce realizację wysoko zaawansowanych usług geoinformatycznych. Prywatna emisja akcji serii E poprzedzi debiut Eurosystem S.A. na rynku NewConnect. Oferującym został Dom Maklerski WDM S.A.

– „Współczesny rynek usług geoinformatycznych rozwija się korzystając z narzędzi IT w coraz wyższym stopniu. Firmy działające na tym rynku muszą stale obserwować nowe trendy oraz inwestować w posiadaną infrastrukturę technologiczną, aby utrzymać swoją pozycję. W ubiegłym 2010 r. zdecydowaliśmy się na rewizję naszej dotychczasowej strategii rozwoju. Współpracując z największymi operatorami telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, instytucjami publicznymi musimy oferować najbardziej konkurencyjne na rynku usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój poprzez prywatną emisję akcji oraz debiut na rynku NewConnect. Do obrotu w systemie alternatywnym planujemy wprowadzić akcje serii D oraz prawa do akcji serii E. Pozostałe akcje należące do największych akcjonariuszy pozostaną poza obrotem, ponieważ akcjonariusze nie są zainteresowani ich zbywaniem.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na inwestycje w rozwój usług geoinformatycznych Spółki. Eurosystem S.A. planuje rozszerzenie portfolio oferowanych usług poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

W IV kwartale 2010 r. Eurosystem S.A. zakończył realizację dwóch kontraktów na terenie województwa wielkopolskiego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zakresu geoinformatyki. Spółka z Agencją współpracowała kilkakrotnie.

– „Pierwszy z zakończonych projektów dotyczył kontroli na miejscu metodą FOTO, natomiast drugi metodą inspekcji terenowej. Takie kontrole miały na celu weryfikację danych zadeklarowanych przez rolników we wniosku o dofinansowanie unijne ze stanem faktycznym. Eurosystem przeprowadził kontrole w kilku tysiącach gospodarstwach rolnych na terenie Wielkopolski.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

źródło/autor: Eurosystem

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu