ESK 2016: Katowice najwyżej w rankingu medialnym

Wśród finałowej piątki miast kandydujących do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury najlepiej wypadają w prasie Katowice, choć stawka jest bardzo wyrównana. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów opublikował wyniki drugiej edycji raportu wizerunkowego „Coolturalne Miasta”.

Katowice prowadzą w zestawieniu zarówno pod względem liczby publikacji (397 artykułów), jak i wydźwięku. O 20 materiałów wyprzedzają Warszawę (377), zaś o blisko 30 – Lublin (369). 41 procent artykułów na temat Katowic sprzyjało wizerunkowi tego miasta. Katowice zachowały tym samym najlepszą pozycję medialną na mapie benchmarkingowej wśród miast-kandydatów do ESK. Dużym odsetkiem pozytywnych publikacji (40%), przy jednoczesnym braku negatywnych, może pochwalić się również Gdańsk.

Najwięcej uwagi, uwzględniając obszerność materiałów, media poświęciły Katowicom i Lublinowi – 15 procent doniesień miało formę artykułów, odpowiednio 8 i 7 procent stanowiły notki. Katowice osiągnęły również drugi, po Warszawie (ponad 1 276 tys. złotych) wynik sumy ekwiwalentu reklamowego publikacji – wynosił on przeszło 1 155 tys. złotych. Znacząca przewaga tych miast nad pozostałymi w osiągniętej wartości AVE jest wynikiem większego udziału publikacji na łamach prasy wysokonakładowej.

O zmaganiach miast-kandydatów pisała głównie prasa regionalna. Największy odsetek takich publikacji odnotowano w przypadku Lublina – 93%, najmniejszy dotyczył Warszawy – 89%. Szczególną aktywnością wykazały się tytuły toruńskie: „Nowości” i „Gazeta Wyborcza-Toruń”, które znalazły się w piątkach najczęściej piszących o finalistach gazet. Choć w prasie ogólnopolskiej najczęściej w kontekście ESK podejmowano temat Warszawy (41 materiałów), to jednak Katowice jako jedyne spośród analizowanych miast zagościły na pierwszej stronie tytułu ogólnopolskiego. Wrocławiem prasa ogólnokrajowa interesowała się najrzadziej (24 publikacje).

Analitycy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów podsumowali również aktywność dziennikarzy. Prym wiedzie Justyna Przybytek z „Polski Dziennika Zachodniego”, która w badanym okresie 20 razy poruszyła temat ESK. O trzy teksty mniej opublikował Tomasz Bielicki z „Nowości”. 16 artykułów ma na swoim koncie Marcin Kostaszuk z „Polski Głosu Wielkopolskiego”.

Drugie wydanie raportu wizerunkowego na temat miast kandydujących do tytułu ESK 2016 „Coolturalne Miasta” obejmowało okres od początku września do końca listopada 2010. Przebadano publikacje z 1000 tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

W analizowanym okresie w prasie ukazały się 1123 publikacje na temat Europejskiej Stolicy Kultury 2016, z czego ponad 90 procent w prasie regionalnej. Najaktywniejszym tytułem była „Polska Dziennik Zachodni” (68 publikacji). Wśród dzienników ogólnopolskich dominuje „Gazeta Wyborcza” (28 artykułów). Druga w zestawieniu „Rzeczpospolita” (8) pisała jednak o konkursie zdecydowanie bardziej pozytywnie.

Z pełnym raportem można zapoznać się pod adresem http://www.press-service.com.pl/pl/uslugi/coolturalne-miasta/

źródło/autor: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu