EUROIMPLANT złożył prospekt emisyjny do KNF

Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – złożyła dziś prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Spółki na rynek główny warszawskiej GPW.

„Zgodnie z obietnicą prospekt emisyjny złożyliśmy w 2010 roku. Liczymy, że przejście na rynek regulowany uda się zrealizować na początku 2011 roku. Dokładny termin będzie zależał przede wszystkim od terminu zatwierdzenia prospektu. Mamy nadzieję, że zmiana rynku notowań sprawi, że w naszym akcjonariacie pojawią się inwestorzy którzy czekali z inwestycją na przenosiny na rynek główny. Liczymy też, że zwiększy się atrakcyjność spółki dla inwestorów instytucjonalnych, którzy już teraz wykazują bardzo duże zainteresowanie naszą działalnością.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym trafi łącznie 75 295 122 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D. Euroimplant S.A. zadebiutował na rynku NewConnect 18 marca 2008 roku.

„Rynek NewConnect doskonale sprawdził się jako pierwszy etap w rozwoju Euroimplant. Pozyskaliśmy na nim znaczne środki oraz zaufanie inwestorów, które pozwalają na realizację naszej strategii biznesowej. Kolejnym przystankiem jest rynek główny, na którym notowana będzie już dojrzała spółka z opracowanymi produktami oraz nowym zakładem produkcyjnym” – dodaje Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

W październiku br. Euroimplant S.A. dokonał zakupu nieruchomości o powierzchni 0,9 ha w miejscowości Kajetany (gmina Nadarzyn), na której rozpocznie budowę pierwszego zakładu produkcyjnego. Projekt realizowany jest w ramach inwestycji budowlanej: „Laboratoria Euroimplant – wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej” (program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka), realizowany przy udziale środków unijnych w ramach umowy z PARP.

Od 20 września 2010 roku Euroimplant S.A. jest notowany w ramach nowego indeksu – NC Life Science, który jest dedykowany spółką z dużym potencjałem wzrostu działającym w branży medycznej i biotechnologii.

źródło/autor: Euroimplant

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu