Deloitte i Ernst & Young liderami „Wielkiej Czwórki”

Raport na temat konsumpcji Polaków na święta zagwarantował marce Deloitte przewagę medialną w listopadzie. Pozostałe wiodące na polskim rynku firmy doradcze – Ernst & Young, KPMG i PwC – widoczne były przede wszystkim za sprawą aktywności eksperckiej – podał PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w najnowszym badaniu „Wielka Czwórka”.

Dominacja Deloitte dotyczy głównie liczby publikacji oraz ich zasięgu. Spółka, wynikiem ponad tysiąca informacji – stanowiącym 37,63% listopadowego przekazu na temat „wielkiej czwórki” – wyprzedza w mediach PwC (576), KPMG (569) oraz Ernst & Young (458). Prognozy dotyczące okresu świątecznego publikowano zarówno na łamach wysokonakładowej prasy ogólnoinformacyjnej i ekonomicznej (Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Parkiet, Polska – Gazeta Wrocławska), jak i na portalach.

Ogółem publikacje w Internecie tworzyły blisko 71% informacji na temat Deloitte i KPMG. Słabiej obecne były w sieci Ernst & Young i PwC (po 63%). Pod względem aktywności w mediach społecznościowych prowadzi PwC (11) przed Deloitte (9) i KPMG (7). W przypadku Ernst & Young odnotowano tylko jeden materiał w social media.

Z informacjami na temat Deloitte zetknęło się najwięcej potencjalnych odbiorców. Ich liczbę oszacowano na około 450 milionów. Materiały na temat Deloitte zamieszczone w prasie osiągnęły również najwyższą wartość ekwiwalentu reklamowego – 1,4 mln złotych.

Listopadową siłę przekazu Deloitte potwierdza także najwyższy wśród badanych podmiotów wskaźnik performance, będący wypadkową zmiennych określających wartość każdej informacji, takich jak wielkość materiału, waga tematu i wartość tytułu prasowego bądź portalu, z uwzględnieniem wydźwięku.

Największy wśród analizowanych podmiotów udział pozytywnych publikacji osiągnął Ernst & Young. Tak dobrą pozycję wizerunkową zapewniły mu materiały na temat planowanych inwestycji we Wrocławiu oraz rozstrzygnięcia konkursu „Przedsiębiorca Roku”.

Wśród poruszanych wątków tematycznych najczęściej pojawiały się analizy i raporty – ponad 1000 informacji oraz komentarze ekspertów – blisko 600 materiałów. Obszarem tematycznym, w którym „wielka czwórka” wykazywała największą aktywność, było doradztwo podatkowe.

Artykuły poddane analizie pochodziły z monitoringu ponad 1000 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej oraz specjalistycznej, a także ponad 2000 portali internetowych i głównych kanałów RTV.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu