Winuel łączy się z Sygnity – konsolidacja stała się faktem

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował 28 grudnia 2010 roku połączenie spółek Sygnity S.A. oraz WINUEL S.A.. W wyniku połączenia pracownicy spółki WINUEL wzmocnią struktury Sygnity. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu nowego sub-brandu „Sygnity Winuel” dla oznaczenia wszystkich elementów oferty skierowanej dla Klientów rynku Utilities.

Konsolidacja będąca wynikiem realizacji Planu Rozwoju Grupy Sygnity na lata 2010-2012, oznacza nie tylko redukcję kosztów Spółki, ale także uproszczenie procesów zarządzania. Profesjonalizm oraz doświadczenie pracowników spółki WINUEL będą znaczącym wzmocnieniem kompetencji dla Pionu Utilities, którego ofertę produktowo – usługową Sygnity planuje dynamicznie rozwijać. Po konsolidacji Pion Utilities Sygnity będzie kontynuować i rozszerzać dotychczasowe kierunki rozwoju spółki WINUEL, wzbogacając odpowiednio swoją ofertę w celu wzmocnienia obecnej, konkurencyjnej pozycji rynkowej.

„W 2011 roku zamierzamy zdecydowanie zwiększyć kompetencje w sektorze Utilities, spodziewamy się też wzrostu przychodów.” – mówi Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu Sygnity S.A.. „Rozwój Pionu Utilities, obejmującego w szczególności rozwiązania dla sektora energetycznego, jest jednym z głównych priorytetów Grupy Kapitałowej Sygnity. Podjęliśmy też decyzję o utrzymaniu marki Winuel i stworzeniu sub-brandu Sygnity Winuel, do identyfikacji marketingowej wszystkich elementów naszej oferty dla rynku utilities. W ten sposób będziemy nie tylko nazywać grupy naszych produktów przeznaczonych dla tego sektora, ale także szeroko rozumianych rozwiązań IT i metodyk ich wdrażania. To odpowiedź na oczekiwania naszych Klientów z sektora utilities, dla których marka Winuel jest bardzo dobrze rozpoznawalna. Liczę, że dzięki tej konsolidacji Klienci z sektora utilities będą obsługiwani szybciej i elastyczniej.”

Po połączeniu Pion Utilities Sygnity będzie rozwijać umowy ze strategicznymi partnerami – takimi jak IBM, wspólnie z którym WINUEL opracował pierwszy polski pakiet oprogramowania klasy Smart Metering, umożliwiający przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i klientom końcowym zarządzanie zużyciem energii w oparciu o szczegółowy i prowadzony w czasie rzeczywistym monitoring. Rozwój rozwiązań Smart Grid oraz Smart Metering będzie kluczowym obszarem działalności Pionu Utilities po konsolidacji, także ze względu na fakt, że WINUEL został partnerem Konsorcjum Smart Power Grids – Polska. Celem Konsorcjum jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych, w tym narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych je wspierających.

„Drugim istotnym kierunkiem rozwoju w ramach Pionu Utilities będą produkty z obszaru paszportyzacji. Prowadzimy obecnie prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie przy wykorzystaniu funduszy unijnych i planujemy wprowadzić nową generację rozwiązań.” – mówi Adam Orzech, Dyrektor Pionu Utilities, dotychczasowy Prezes WINUEL S.A.. „Trzeci kierunek rozwoju dotyczy rozwiązań wspierających zarządzanie handlem energią. W tym obszarze dostarczamy produkty w dużym stopniu usprawniające procesy jej zakupu i rozliczania, w tym produkty optymalizacyjne – oferujemy system optymalizacji portfela dla dostawców oraz dla wytwórców energii. Wymienione i pozostałe kierunki rozwoju Pionu Utilities są odpowiedzią na aktualne trendy na rynku, wyznaczane m.in. przez politykę energetyczną Unii Europejskiej, opartą na trzech filarach – zrównoważenie, bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność.”

źródło/autor: Sygnity

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu