Sygnity dla sektora zdrowia

Spółka Sygnity podpisała umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), w ramach której wdroży infrastrukturę wspierającą realizowane przez CSIOZ projekty związane z budową prototypów Elektronicznej Recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta oraz przeszkoli pracowników CSIOZ. Wartość umowy wynosi 4,481 mln złotych brutto.

Umowa przewiduje zakup, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury oraz przeprowadzenie szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla pracowników CSIOZ. Dostarczana przez Sygnity infrastruktura ma wspierać realizowane przez CSIOZ prototypy Elektronicznej Recepty oraz Internetowego Konta Pacjenta wykonywane w ramach głównego projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom ( m. in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

Spółka podpisała jednocześnie umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, w ramach której dostarczy i rozbuduje infrastrukturę serwerową. W ramach tego projektu Spółka zmodernizuje też sieć informatyczną. Wartość umowy wynosi 1,954 mln złotych brutto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu