MNI S.A. powołało Biuro Analiz Finansowych, które ma współpracować z rynkiem kapitałowym tworząc analizy na potrzeby osób i instytucji zarządzających aktywami oraz inwestorów giełdowych

Notowany na warszawskiej giełdzie fundusz MNI S.A. kontroluje obecnie kilkanaście firm działających w sektorze telekomunikacji, zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, branży medialnej oraz w turystyce. Jest aktywnym graczem skutecznie konsolidującym polski rynek i restrukturyzującym przejmowane spółki, co uwidocznione jest w rekordowych wynikach finansowych. Po trzech kwartałach 2010 roku skonsolidowane przychody MNI wyniosły 210,8 mln zł, o 15,4% niż rok wcześniej, a zysk netto wzrósł o 82,4%, do 42,5 mln zł (co daje 30 gr na akcję).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kapitałowego – analityków, osób i instytucji zarządzających aktywami na zlecenie – zarząd MNI S.A. podjął decyzję o dostosowaniu struktur organizacyjnych spółki do ich potrzeb. W warszawskiej centrali funduszu MNI S.A. powstał zespół osób, które będą odpowiedzialne za przygotowywanie opracowań dla szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Głównym celem działalności Biura Analiz Finansowych będzie pogłębianie współpracy z inwestorami, analitykami i zarządzającymi oraz poszerzanie skierowanej do nich informacji finansowej.

Potrzeba powołania nowej jednostki organizacyjnej związana jest z faktem, iż podmioty kontrolowane przez MNI S.A. działają w obszarach nowych technologii, zaawansowanych usług mobilnych, czy też usług geolokalizacyjnych, segmentach biznesowych, które ze względu na szybki postęp technologiczny podlegają nieustannym zmianom. Działalność spółek zależnych funduszu nie ma często bezpośredniego odniesienia w podmiotach notowanych na GPW. To z kolei przekłada się na niewłaściwe ich pozycjonowanie przez inwestorów giełdowych, czy wręcz brak porównania i w konsekwencji niemożność dokonania właściwej wyceny należących do MNI S.A. aktywów, jak i samego funduszu. – W związku z realizowaną przez nas strategią, zakładającą aktywny udział w konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego czy usług dodanych i związanymi z tym kolejnymi, nowymi przedsięwzięciami chcemy być jak najlepiej rozumiani przez inwestorów giełdowych. Uważamy, że rynek kapitałowy powinien być jak najlepiej poinformowany o wszystkich naszych działaniach tak, aby inwestorzy mogli podjąć właściwe decyzje dotyczące zakupu akcji samego MNI S.A. czy jego giełdowych spółek: Hyperion S.A. i MIT S.A. Zależy nam bowiem na jak najlepszych relacjach z akcjonariuszami, respektując ich prawo do informacji i w konsekwencji udziału w osiąganych przez fundusz sukcesach. – mówi Marek Południkiewicz, członek zarządu MNI S.A.

Dyrektorem Biura Analiz Finansowych MNI S.A. został Adama Kuriata, związany z grupą od 2010 r., gdzie w notowanej na GPW spółce Hyperion S.A., odpowiada za restrukturyzację finansową całej Grupy Kapitałowej Hyperion, pozyskanie finansowania, przygotowanie długoterminowych planów finansowych. Wcześniej dyr. Kuriata doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania finansami zdobywał m.in. w RWE Polska, gdzie współuczestniczył w opracowywaniu strategii firmy, jej restrukturyzacji i reorganizacji, pozyskiwaniu finansowania oraz zajmował się analizami opłacalności planowanych inwestycji. Współuczestniczył przy projektach akwizycyjnych związanych z rozwojem koncernu energetycznego RWE w Polsce. Zdobyte przez osiem lat pracy w RWE Polska doświadczenie p. Kuriata wykorzystywał następnie jako ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi. W latach 2008-2009 odpowiadał za realizację badań due dilligence i analiz finansowych w procesach akwizycji spółek ISP (Internet Service Provider) w Netia S.A. Swoje doświadczenie i nabytą wiedzę wykorzystywał współpracując także z różnymi firmami i realizując projekty z zakresu restrukturyzacji finansowej oraz analiz opłacalności projektów inwestycyjnych.

źródło/autor: MNI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu