Certyfikat bezpieczeństwa dla Kolei Mazowieckich

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” jako jeden z pierwszych, spośród największych przewoźników pasażerskich w kraju, otrzymała od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat bezpieczeństwa niezbędny do dalszej realizacji przewozów pasażerów.

Od 1 stycznia 2011 r. przewoźnicy kolejowi, by uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej, będą zobligowani do przedstawienia certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Certyfikat potwierdza wprowadzenie przez przewoźnika kolejowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Gwarantuje również fakt, że przewoźnik spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Certyfikat bezpieczeństwa składa się z dwóch części. 28 listopada 2010 r., Urząd Transportu Kolejowego przyznał Spółce Koleje Mazowieckie Certyfikat Bezpieczeństwa – Część „A”. Akceptuje on przyjęty w Spółce System Zarządzania Bezpieczeństwem, który został opracowany zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

21 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa – Część „B”. Dokument ten uprawnia Spółkę do realizacji na terenie Polski przewozów pasażerskich.

Koleje Mazowieckie dotychczas prowadziły działalność przewozową na podstawie Świadectwa Bezpieczeństwa, wydanego 1 marca 2005 r. Świadectwo to zachowało ważność do dnia wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Prezes UTK wydaje certyfikat bezpieczeństwa na wniosek przewoźnika kolejowego na okres 5 lat.

źródło/autor: Koleje Mazowieckie – KM

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu