Ceramika Paradyż dobrze widziana

14 grudnia 2010 podczas spotkania Business Centre Club w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie nominacji drugiej edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”. Projekt ma na celu wyłonienie przedsiębiorstw, których wizerunek jest najbardziej odpowiedzialnym społecznie. Wśród wyróżnionych firm znalazła się Ceramika Paradyż, jeden z największych producentów płytek ceramicznych w Polsce.

Unia Europejska wspiera odpowiedzialny biznes

Konkurs „Firma Dobrze Widziana” już po raz drugi organizowany jest przez Związek Pracodawców Business Centre Club. Jego celem jest promocja przedsiębiorców oraz zarządzania zgodnego z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Program uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 2.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czym właściwie jest CSR?

Projekt „Firma Dobrze Widziana” prowadzony jest we współpracy z Instytutem Badawczym GfK Polonia. W maju 2010 firma badawcza przeprowadziła badanie omnibusowe na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Respondentów zapytano m.in. co wg nich znaczy być „firmą odpowiedzialną społecznie”. Niemal 60% pytanych w swoich odpowiedziach wskazało tworzenie miejsc pracy (57%), dobre traktowanie pracowników (55%), dawanie zatrudnienia (38%) oraz oferowanie dobrej jakości towarów i usług (37%).

Cel: spełnić oczekiwania

Dążeniem każdej odpowiedzialnej społecznie firmy jest spełnić oczekiwania swoich interesariuszy. Podobny cel postawili sobie zarządzający Ceramiką Paradyż – producenta płytek ceramicznych – który jako jedyny z branży dołączył do prestiżowego grona nominowanych firm. „Na przestrzeni ostatnich 3 lat zatrudnienie w Spółkach Grupy Paradyż wzrosło niemal o 30%. Stało się tak dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy oraz konsekwentnie realizowanym planom ekspansji zagranicznej. W najbliższych latach zatrudnienie w Grupie Paradyż nadal będzie rosło. To za sprawą dwóch bardzo istotnych inwestycji – całkowitej przebudowy zakładu produkcyjnego w Wielkiej Woli oraz modernizacji zakładu produkcyjnego w Opocznie. Dzięki rozwijaniu działalności w naszych zakładach utworzone zostaną nowe stanowiska. Mamy nadzieję, że dzięki temu sytuacja na rynku pracy obu miejscowości ulegnie poprawie” – komentuje Piotr Tokarski, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu