Przejdź do treści

Aztec International szykuje się do przejęć

Kontrolowana przez właścicieli grupy Aztec Washer Company firma Aztec International S.A. planuje do końca pierwszego kwartału 2011 r. przejąć dwóch znaczących dystrybutorów akcesoriów budowlanych z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Po przeprowadzeniu transakcji spółka zacznie przygotowania do debiutu na głównym rynku GPW, który planowany jest na 2011 rok.

Pod koniec listopada 2010 r. Zarząd Aztec International S.A. podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia dwóch spółek z Unii Europejskiej. Dzisiaj znany jest już harmonogram przejęć, a obie transakcje mają zostać dokonane w pierwszym kwartale 2011 roku. Transakcje poprzedzone będą zbadaniem sprawozdań finansowych uczestniczących w nich podmiotów. Do końca stycznia 2011 r. zbadane mają zostać sprawozdania finansowe niemieckiej spółki, natomiast do połowy lutego 2011 r. zakończony ma być audyt sprawozdań Aztec International S.A. oraz spółki z Anglii. Zakończenie negocjacji i wyceny przejmowanych firm zaplanowano na koniec lutego 2011 r. Przejęcie udziałów w zagranicznych spółkach nastąpi w zamian za nowo wyemitowane akcje.

„Nasza strategia zakłada szybki rozwój spółki. Jesteśmy przekonani, że przejęcie dwóch spółek pozytywnie wpłynie na rozwój naszego biznesu i poprawę osiąganych wyników finansowych oraz wielkość naszej spółki. Po przeprowadzonych przejęciach rozpoczniemy pracę nad przenosinami na główny rynek GPW – chcemy, aby ten proces zakończył się w 2011 roku – mówi Marek Ciulis, Prezes Zarządu Aztec International S.A.

Jak dodaje warunkiem powodzenia całego procesu są jednak pozytywne rezultaty planowanych audytów finansowych i pozytywne zakończenie negocjacji z właścicielami zagranicznych spółek.

Spółka Aztec International S.A. zadebiutowała w alternatywnym systemie na rynku NewConnect 27 lipca 2010 r. W czerwcu przed debiutem spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, w wyniku której pozyskała 1,5 mln zł. Pieniądze z prywatnej emisji Aztec wykorzystuje na zwiększenie kapitału obrotowego firmy, rozwój prowadzonej działalności operacyjnej oraz urozmaicenie oferowanego asortymentu produktowego. Spółka zamierza również unowocześnić park maszynowy i nabyć nową linię technologiczną, która pozwoli na obniżenie kosztów produkcji.

Po trzech kwartałach 2010 r. Aztec International S.A. wypracował 7,9 mln przychodu i 0,2 mln zł zysku netto. Dzięki zaplanowanym na pierwszy kwartał przyszłego roku przejęciom firma zamierza wyraźnie poprawić wyniki finansowe w 2011 r.