“Ekodoradztwo” – ruszył pilotaż nowej usługi opartej o standardy KSU

Tagi:

Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu na wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska. Nowa usługa ma umożliwić przedsiębiorcom z sektora MSP zapoznanie się ze spoczywającymi na nich obowiązkami w zakresie ochrony środowiska oraz dostarczyć im niezbędnej wiedzy, jak się z tych obowiązków wywiązywać. Instytucje, zainteresowane świadczeniem tej usługi i udziałem w konkursie, muszą do 20 stycznia 2011 r. złożyć do PARP wniosek tej sprawie.

Usługa w zakresie ochrony środowiska ma składać się z dwóch komponentów. W ramach pierwszego komponentu, zostanie oceniony u przedsiębiorcy dotychczasowy stopień spełniania wymogów prawnych (audyt środowiskowy). Wydane zostaną też rekomendacje, co można poprawić i usprawnić. Komponent drugi to przede wszystkim szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Wyłonieni w konkursie wykonawcy będą realizować program pilotażowy, w trakcie którego przetestują nową usługę dla przedsiębiorców. Od PARP otrzymają oni wsparcie finansowe na realizację projektu. Aby prowadzić pilotaż nowej usługi, muszą spełnić jednak szereg warunków. Najważniejsze z nich to: działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, posiadanie wdrożonego i zweryfikowanego standardu w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz szkoleniowych, posiadanie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego. Wykonawca usługi musi także zobowiązać się, że będzie świadczył ją nieodpłatnie.

Po etapie pilotażowym, jeśli usługa zainteresuje polskich przedsiębiorców, będzie mogła być  świadczona jako kolejna usługa systemowa KSU przez wybrane ośrodki spełniające standard KSU.  Plany poszerzenia usług KSU o tematykę ekologiczną są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Unijni eksperci podkreślają, że dzięki rozwojowi ekodoradztwa przedsiębiorcy chętniej inwestują w ekoinnowacje i są bardziej świadomi korzyści, jakie tego rodzaju zmiany przynoszą firmie. Podstawą prawną działań na rzecz technologii środowiskowych w UE jest dokument Komisji Europejskiej dla Rady Europy i Parlamentu Europejskiego pt. „Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: Plan działań Unii Europejskiej w zakresie technologii”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu