Suwary otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie działalności w ŁSSE

Suwary S.A., znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Spółka zamierza wybudować, na przyłączonych do ŁSSE własnych gruntach znajdujących się w Ksawerowie, nową halę produkcyjno-magazynową. Pierwsze maszyny w nowej fabryce zostaną uruchomione w czwartym kwartale 2011 roku. Całkowity koszt inwestycji w ŁSSE do 2016 roku wyniesie 33,6 mln zł. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach.

Suwary planują w nowym zakładzie rozszerzenie obecnej działalności prowadzonej w Pabianicach i zwiększenie istniejących mocy przerobowych oraz rozszerzenie asortymentu o opakowania PET. Spółka zamierza uruchomić w nowej fabryce zaawansowane technologicznie maszyny światowej klasy, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania. Dzięki dużej automatyzacji oraz energooszczędnym technologiom znacznie wzrosną moce produkcyjne Spółki, przy jednoczesnym zmniejszeniu bezpośrednich kosztów produkcji. Dodatkowo Suwary planują rozpocząć w nowym zakładzie produkcję ekologiczną, skupiającą się na wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, wprowadzić bezodpadowe procesy produkcyjne oraz odzyskiwać ciepło, które będzie ponownie wykorzystywane m.in. do ogrzewania hal produkcyjnych.

Uruchomienie nowego zakładu w Ksawerowie jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju, dzięki której Suwary zamierzają czterokrotnie podwoić EBITDA do 2016 roku.

„Zakup terenów w Kaswerowie, przyłączenie ich do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz rozpoczęcie produkcji jest ważnym elementem naszej strategii rozwoju, dzięki której zamierzamy do 2016 roku czterokrotnie zwiększyć naszą EBITDA. Otrzymanie pozwolenia na działalność w Strefie oznacza, że już możemy rozpocząć planowane przez nas inwestycje w Ksawerowie. Planujemy dynamiczny rozwój, zarówno organiczny, czego istotną częścią jest nowy zakład produkcyjny w Ksawerowie, jak i poprzez akwizycje w branży. Pierwsze efekty realizacji naszej strategii rozwoju będą widoczne już w wynikach za czwarty kwartał 2010 roku” – powiedział Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

„Chciałbym podkreślić, że inwestycja w Ksawerowie jest w bardzo bliskiej odległości od naszych zakładów produkcyjnych w Pabianicach, dzięki czemu rozwijając na nowych terenach naszą działalność, będziemy mogli również zrealizować kolejne efekty synergii w postaci np. mniejszych kosztów transportu oraz możliwości składania wspólnych zamówień z obecnymi zakładami w Pabianicach” – dodał Walter T. Kuskowski, Prezes Zarządu Suwary S. A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu