Przejdź do treści

Między pomysłem biznesowym a jego realizacją. Rzecz o zespole projektowym

Obecny jeszcze na polskich ekranach film Davida Finchera „Social Network” oprócz sfabularyzowanej historii twórcy facebooka Marka Zuckerberga, jest lekcją poglądową kultury pracy w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą rzeczą jaką robi główny bohater po tym jak w jego głowie powstaje pomysł na portal „the facebook” jest zebranie zespołu, który będzie ten pomysł zrealizować.

Bo siłą napędzającą realizację każdego pomysłu jest zespół ludzi, który jest w stanie to zrobić. Niby oczywiste, ale jeśli przyjrzymy się sytuacji na rynku realizacji pomysłów innowacyjnych w Polsce, częściej zobaczymy raczej pojedynczego „wynalazcę” niż zespół projektowy z rozpisanym podziałem ról.

Droga do kontaktu z inwestorem

Rozwój gospodarki innowacyjnej uzależniony jest od potencjału ludzkiego. Obecnie – jak powszechnie wiadomo – jest on pobudzany również przez fundusze europejskie. Instytucje realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kierują swoje działania zarówno do firm istniejących, jak i do osób, które są dopiero w fazie pomysłu. Jednym z nich jest np. projekt pn. „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami”, realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.). Powstał w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, poszukujących kapitału na realizację nowych pomysłów biznesowych.

Aby ułatwić autorom innowacyjnych pomysłów kontakt z potencjalnym inwestorem ARP S.A. ogłosiła konkurs „Od pomysłu do biznesu – napisz biznesplan z inwestornią”. Do 31 stycznia eksperci czekają na biznesplany autorów innowacyjnych pomysłów. Znacznym ułatwieniem dla uczestników konkursu jest fakt, że formularz biznesplanu funkcjonuje on-line na stronie projektu „Biznes dla biznesu” www.inwestornia.pl i jest uzupełniony o liczne wskazówki oraz podpowiedzi. Następnym etapem konkursu jest ocena nadesłanych biznesplanów i wyłonienie do 10 Finalistów konkursu, którzy będą mogli zaprezentować się na Gali Finałowej, która odbędzie się w Trójmieście w kwietniu 2011 roku. Autorzy 5. najlepszych biznesplanów zaprezentują osobiście pomysł przed inwestorami prywatnymi, przedstawicielami sieci aniołów biznesu, funduszy kapitałowych i zalążkowych.

ARP S.A. przyjęła następujące kryteria oceny biznesplanów biorących udział w konkursie: innowacyjność, realność przyjętych założeń, stopień zaawansowania projektu (gotowość do realizacji/wdrożenia na rynek), zespół osób realizujących pomysł oraz parametry finansowe inwestycji.

Zespół osób realizujących projekt , czyli potencjał ludzki

„Inwestor zawsze patrzy na osoby stojące za projektem. Zdarza się, że pomysł może wymagać jeszcze dopracowania, natomiast ludzie, którzy chcą go zrealizować proponują tak przemyślane oraz innowacyjne podejście do biznesu, że warto w nich zainwestować” – tłumaczy Katarzyna Duda z ARP S.A., jedna z osób odpowiadająca za realizację projektu Biznes dla Biznesu. „Dlatego zdecydowaliśmy się położyć nacisk w konkursie na zasoby ludzkie, gdyż jak wiadomo to od autora pomysłu, jego determinacji, ale i umiejętności współpracy z ludźmi zależy powodzenie całego przedsięwzięcia”.

Organizatorzy konkursu postanowili mocno zainwestować w ludzi stojących za innowacyjnymi pomysłami. Począwszy od szkoleń z zakresu tworzenia biznesplanów oraz metodyki wystąpień publicznych, po silne zwrócenie uwagi na ten element w całościowej ocenie pomysłu.

Istotność pracy zespołowej potwierdzają potencjalni inwestorzy. „Idealny zespół realizujący pomysł innowacyjny powinien składać się przynajmniej z dwóch osób lub trzech osób. Jedna z nich odpowiada za czynnik technologiczno – produkcyjny, druga za element sprzedażowy, czyli mówiąc krótko dystrybucję produktu, trzecia zajmuje się organizacją i finansami” – mówi Mieszko Bisewski, szef działu Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu ARP S.A., koordynator Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A. – „W przypadku Funduszu częścią organizacyjno – finansową często zajmujemy się sami, jednak aby odnieść sukces potrzebny jest zespół który realizuje dwa wymienione wyżej elementy. Do tego powinny dojść determinacja i skoncentrowanie się na wzroście wartości spółki”. Dlatego też, przygotowując się do spotkania z inwestorem należy wziąć pod uwagę zarówno prezentację samego pomysłu, jak i przedstawienie osób, które są przygotowane do jego realizacji.

Zespół to również efekt synergii. Wzajemnego uzupełniania wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Warto o tym pamiętać będąc pomysłodawcą. Umiejętnie prezentując swój zespół i dokonując określonego podziału zadań i obowiązków, autor pomysłu ukazuje również siebie jako lidera posiadającego rozwinięte umiejętności z zakresu zarządzania. Dla potencjalnego inwestora posiadanie takiego partnera w biznesie to tylko i wyłącznie korzyść.

Autor:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.