Przejdź do treści

LST CAPITAL S.A. zakwalifikowany do kolejnego etapu negocjacji na zakup CF CEFARM S.A.

LST CAPITAL S.A. – fundusz typu Venture Capital notowany na GPW – otrzymał od Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa informację o pomyślnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu negocjacji w procesie prywatyzacji Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie. W następnym etapie LST CAPITAL S.A. otrzyma możliwość przeprowadzenia ograniczonego due diligence CF CEFARM S.A. W ramach prowadzonego procesu prywatyzacji, Skarb Państwa oferuje do nabycia 85% akcji CF CEFARM S.A.

– „CF CEFARM S.A. to spółka o dobrej pozycji rynkowej, która obecnie znajduje się w pierwszej dziesiątce największych dystrybutorów leków działających na rynku polskim. To także podmiot o dużych i stabilnych przychodach, które sięgają 1 mld zł i 10 mln zł zysku netto w skali roku. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo atrakcyjna inwestycja jako punkt wyjścia dla potencjalnych akwizycji na tym rynku, tym bardziej że wielkość skali działania CEFARM S.A. sprawia, że posiada on potencjalną zdolność do konsolidacji rynku i budowy silnej grupy dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że sam rynek dystrybucji leków jest w coraz lepszej kondycji, tym bardziej że jego elastyczność na wahania koniunkturalne jest stosunkowo niewielka.” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Przedmiotem oceny ofert na zakup CE CEFARM S.A. są w szczególności: cena za nabywany pakiet akcji spółki, proponowany przez potencjalnego inwestora program rozwoju spółki, obejmujący m.in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału zakładowego lub inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników spółki i innych osób związanych ze spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

W 2009 roku przychody ze sprzedaży Cefarmu wyniosły 914 mln zł, a wynik netto wyniósł 8,4 mln zł. Kapitał własny spółki wynosi 74 mln zł.

źródło/autor: LST CAPITAL