BPSC SA Diamentem Forbesa

BPSC SA znalazła się w tegorocznym rankingu „Diament Forbesa” miesięcznika Forbes. Wyróżnienia przyznawane są firmom, które w latach 2007- 2009 najszybciej zwiększyły swoją wartość. 

DIAMENTY FORBESA to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności. Powstaje na podstawie badań Dun&Bradstreet w oparciu o szwajcarską metodę wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny DIAMENTÓW FORBESA 2011 wykorzystane zostały dane z lat 2007 – 2009 uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku, trwałego, zapasów, należności, nakładów na inwestycje.

Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, niebędące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Dun&Bradsteet.

Wysokie oceny wyników finansowych BPSC to między innymi efekt bardzo udanego roku 2009. Wzrost przychodów do poziomu 63,7 mln (ponad 25% w stosunku do 2008 roku) oraz zysków netto do poziomu 2,71 mln (ponad 129% w stosunku do 2008 roku) to efekt konsekwentnej rozbudowy Grupy i udanej realizacji planu przygotowanego na czas spowolnienia gospodarczego. 

źródło/autor: BPSC

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu