Przejdź do treści

Rada Nadzorcza Nova KBM wyraża zgodę na podjęcie kroków mających na celu pozyskanie dodatkowego kapitału oraz wprowadzenie akcji banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • przez
Tagi:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza banku Nova KBM przyjęła wniosek Zarządu w sprawie pozyskania dodatkowego kapitału oraz, zgodnie ze Statutem Banku, zleciła Zarządowi podjęcie kroków niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji Banku do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2011 r.

Dodatkowy kapitał pozwoli na dalszą aktywną akcję kredytową dla przedsiębiorstw, konsolidację w ramach Grupy Nova KBM oraz umożliwi dalszą realizację ambitnej strategii biznesowej Grupy. Przewidywane podwyższenie kapitału zakładowego Banku stanowi również spełnienie wymogu Banku Centralnego Słowenii (Banka Slovenije) dotyczącego wzmocnienia bazy kapitałowej banków komercyjnych. Dotychczasowi akcjonariusze Nova KBM będą uprawnieni do prawo poboru nowych akcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest czołowym rynkiem akcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem obrotów oraz kapitalizacji rynkowej notowanych spółek. Akcje Nowa KBM są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie od grudnia 2007 roku. Dodatkowe notowanie na GPW umożliwiłoby Bankowi dostęp do szerszej grupy inwestorów.