Satus Venture wprowadzi spółkę na GPW

Krakowski fundusz Satus Venture, w 2011 roku, wprowadzi jedną ze swoich spółek portfelowych – Bloober Team – na rynek NewConnect. 

Bloober Team to jedna ze spółek portfelowych krakowskiego funduszu Satus Venture, który specjalizuje się w inwestowaniu w innowacyjne projekty przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej. Bloober Team jest twórcą m.in. muzycznej gry Music Master Chopin.

– Planujemy upublicznić Bloober Team w pierwszej połowie 2011 roku. Zakładamy dokapitalizowanie spółki oraz częściowe wyjście z inwestycji – mówi Mariusz Borowiec, Wiceprezes Zarządu spółki SATUS Venture.

SATUS Venture oferuje inwestorom indywidualnym możliwość partycypowania we wzroście wartości innowacyjnych projektów poprzez stworzoną Sieć Inwestorów Prywatnych oraz fundusze: I Fundusz Kapitału Zalążkowego czy Fundusz Venture Capital.

Grupa SATUS Venture jest również założycielem trzech akceleratorów innowacji, które mają za zadanie gromadzić i rozwijać najbardziej perspektywiczne projekty: Akcelerator Innowacji NOT, Fundusz Zalążkowy KPT oraz JCI Venture.

W ramach tego ostatniego zostały utworzone dwie innowacyjne spółki portfelowe: ProManus Sp. z o.o. oraz F1 Pharma Sp. z o.o. ProManus koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych, które będą ułatwiać codzienne funkcjonowanie osobom po poważnych urazach. Pierwsze produkty spółki powinny trafić do potrzebujących w ciągu kilkunastu miesięcy. Natomiast F1 Pharma koncentruje się na perspektywicznych niszach rynku farmaceutycznego, a działalność prowadzi w Parku LifeScience zarządzanym przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.  

źródło/autor: Talking Heads PR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu