KNF zatwierdziła Prospekt Emisyjny INPRO S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 21 grudnia 2010 roku Prospekt Emisyjny Inpro S.A., jednego z czołowych trójmiejskich deweloperów. Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej i debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 roku.

Doradcami Inpro S.A. w procesie upublicznienia są: DDPP Corporate Finance Sp. z o.o. Spółka komandytowa, sprawujący rolę koordynatora i doradcy finansowego, Dom Maklerski BZ WBK S.A. i DDPP Securities S.A. jako oferujący, natomiast doradcą kapitałowym jest Bank Zachodni WBK S.A. Doradztwo prawne zapewnia Łatała i Wspólnicy Spółka komandytowa, a rolę audytora pełni BDO Sp. z o.o.

„Zatwierdzenie Prospektu Inpro S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego umożliwia nam przeprowadzenie oferty publicznej, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Poprzez wejście na Giełdę Papierów Wartościowych planujemy pozyskać istotne środki finansowe na realizację naszych strategicznych celów” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.

Spółka Inpro na przestrzeni blisko 25 lat działalności zdobyła wiodącą pozycję wśród firm deweloperskich na rynku trójmiejskim, realizując głównie mieszkania o podwyższonym standardzie i luksusowe apartamenty. Obecnie funkcjonuje ona w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą dodatkowo: Domesta – budująca głównie mieszkania popularne, Rugby – produkująca materiały budowlane oraz Dom Zdrojowy – pierwszy w Polsce condohotel, zlokalizowany w Jastarni na Półwyspie Helskim. Grupa Inpro S.A. dysponuje własnym bankiem gruntów w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, o wartości rynkowej ponad 200 mln zł. Przychody Grupy Inpro w 2009 roku osiągnęły wartość 162,3 mln zł – o 11,4 mln zł więcej niż rok wcześniej. W 2009 roku Grupa wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 36,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 28,5 mln zł.

Strategia Grupy Inpro S.A. zakłada dalsze wzmacnianie swojej dominującej pozycji na bardzo atrakcyjnym rynku mieszkaniowym w Trójmieście, gdzie planuje kontynuować zakupy atrakcyjnych gruntów w bardzo dobrych lokalizacjach. Nie wyklucza ona również ekspansji w innych miastach w Polsce. Planuje również zwiększenie aktywności w projektach komercyjnych, głównie hoteli apartamentowych oraz biurowców w wyselekcjonowanych lokalizacjach. W zakresie działalności budowlano-montażowej Grupa Inpro planuje znaczące zwiększenie swego potencjału wykonawczego do realizacji zarówno własnych, jak i zleconych projektów budowlanych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu