Przejdź do treści

Bank Pocztowy szykuje się na giełdę

Zgodnie z zapowiedziami, Bank Pocztowy wybrał doradcę finansowego i prawnego w związku z planowanym na 2011 rok debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradcą finansowym Banku w procesie będzie BZ WBK (Obszar Rynków Kapitałowych), a oferującym Dom Maklerski BZ WBK.

Zarząd Banku Pocztowego zatwierdził w dniu 15.12.2010 r. wyniki przetargu na oferującego, menedżera oferty oraz doradcę finansowego, którego zadaniem będzie przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej Banku Pocztowego. Strony podpisały umowę o współpracy 20 grudnia br.

IPO to największe wyzwanie stojące przed Bankiem Pocztowym w 2011 roku. Pokazaliśmy już, na co wskazują wyniki sprzedażowe, iż nasz model biznesowy może przynieść sukces. Teraz przyszła kolej na pozyskanie środków na dalszy rozwój Banku Pocztowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Wybór doradców przy procesie upubliczniania spółki jest kwestią kluczową. Tym bardziej cieszę się, iż udało nam się zgodnie z planem zamknąć ten proces. Dzięki temu od nowego roku prace nad IPO nabiorą tempa – dodaje.

Na rynku usług finansowych zachodzi obecnie bardzo wiele zmian, a konkurencja o klientów jest coraz ostrzejsza. To determinuje banki do pozyskiwania kapitału zapewniającego możliwość inwestowania w ciekawe rozwiązania i zwiększanie liczby klientów. Cieszymy się, że Zarząd zdecydował się na pozyskanie środków przez giełdę i wybrał właśnie nas do realizacji tego przedsięwzięcia – mówi Tomasz Ciborowski, dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK.

Wcześniej Bank dokonał wyboru doradcy prawnego. Bieżącym doradztwem prawnym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej dla Banku Pocztowego zajmie się kancelaria Allen & Overy A. Pędzich Sp. k..

Bank Pocztowy, zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą Strategią na lata 2010-2013 ma wejść na warszawską giełdę w 2011 roku. Obecnie akcjonariuszami Banku Pocztowego jest Poczta Polska S.A (75% minus jedna akcja) oraz PKO BP SA (25% plus jedna akcja).