TETA inwestuje w rozwiązania Business Intelligence

TETA BI CENTER to nowa spółka – córka Grupy Kapitałowej TETA. Umożliwi ona w jeszcze większym stopniu skoncentrowanie się na rynku BI. Nowy podmiot będzie świadczyć usługi w zakresie projektowania i wdrażania systemów budżetowania, controllingu, raportowania i analiz dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wykorzystaniem własnych produktów informatycznych firmowanych i stworzonych przy współudziale firmy TETA SA.

Prezesem spółki został Jerzy Kiełbowicz, pełniący niegdyś w TECIE funkcję dyrektora zarządzającego produktem TETA Controlling.

„Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po rozwiązania informatyczne oparte na technologii hurtowni danych, rozszerzające zakres używanych systemów klasy ERP. TETA BI CENTER to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, które przejawia się w stale rosnącym zainteresowaniu produktami z zakresu Business Intelligence. Zmotywowani sukcesami spółki TETA HR CENTER w zakresie outsourcingu, postanowiliśmy utworzyć kolejny, równorzędny podmiot.” – mówi Jerzy Krawczyk, Prezes Zarządu TETY SA.

Przy realizacji tych planów TETA SA zdecydowała się na współpracę z Ventures Hub Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od IQ Partners S.A.), który jako inwestor finansowy zapewni stały i nieprzerwany rozwój aplikacji będącej przedmiotem aportu – TETA Budżetowanie. Działanie spółki obejmie m.in. rozszerzenie funkcjonalności istniejącej aplikacji i przekształcenie jej w kompleksowe narzędzie z dziedziny Business Intelligence – TETA BI.NET. Zadaniem aplikacji TETA BI.NET będzie przetwarzanie wszelkich danych przedsiębiorstwa w informacje, które finalni odbiorcy będą mogli przekształcić w wiedzę na temat procesów zachodzących wewnątrz firmy.

Celem zarządu TETA BI CENTER jest „zainwestowanie w spółkę w ciągu najbliższych dwóch lat co najmniej jednego miliona złotych zarówno w produkt jak i budowę sieci partnerów wdrożeniowych. W pierwszej kolejności skupimy się na rozszerzeniu oferty dla klientów grup kapitałowej TETY oraz potencjalnych nabywców TETA Constellation o nowe obszary pozwalające w pełni wykorzystać dane przechowywane w systemach klasy ERP , w drugiej kolejności zwrócimy się ku nowym potencjalnym nabywcom, nie posiadającym rozwiązań firmy TETA, a potrzebującym dobrych, intuicyjnych rozwiązań.” – podkreśla Jerzy Kiełbowicz, Prezes Zarządu Spółki TETA BI CENTER.

Klientami nowej spółki mają być przedsiębiorstwa, dla których priorytetem jest posiadanie narzędzia umożliwiającego planowanie oraz weryfikację wykonania kosztów i przychodów w różnych obszarach funkcjonalnych prowadzonej działalności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu