Przejdź do treści

Skutek powoli staje się przyczyną

Tagi:

W najnowszej swojej analizie, poświęconej polskiemu rynkowi Internetu i telekomunikacji DiS zwraca uwagę, że przyszły czasy, kiedy rozwój Internetu stał się zasadniczym czynnikiem stymulującym rozwój telekomunikacji. W samym roku 2009 Internet w Polsce rósł w tempie 12,9%, o którym nie można było marzyć ani na samym rynku IT, ani oddzielnie na rynku telekomunikacji. 

Internet to zbiór technik opartych na transmisji danych w sieciach telekomunikacyjnych z wykorzystaniem protokołów IP. Jednak rynek Internetu to trochę więcej niż sama technika. Z jednej strony stanowi on zbiór usług związanych z utrzymywaniem tej sieci w ruchu, z drugiej zaś jest także pewnym zestawem usług, które wykorzystują Internet, bo bez tego medium zaistnieć by nie potrafiły, bądź nie mogły. W analizie DiS do usług internetowych zaliczono następujące osiem podgrup: (1) usługi operatorów dostępu stałego do Internetu; (2) transmisję danych i dzierżawę łączy; (3) e-biznes; (4) reklamę internetową; (5) integrację systemów internetowych – ISI; (6) hosting oraz kolokację; (7) usługi dostępu wydzwanianego (dialup); (8) sprzedaż domen.

Dynamika niektórych wymienionych usług jest ogromna, w innych okazuje się złudna. Niejednokrotnie Internet zawłaszcza bowiem (kanibalizuje) dziedziny do tej pory funkcjonujące w inny sposób. Same obszary Internetu ulegają niekiedy także degradacji technicznej, inne natomiast właśnie się rozwijają.

Badania rynkowe DiS oparto na szczegółowej analizie 75 największych podmiotów reprezentatywnie wybranych z listy ponad 300 kandydatów. Wyniki badanych firm, specjalizujących się we wszystkich obszarach Internetu, wykazały, że wartość tego rynku w Polsce wyniosła w 2009 r. 7,3 mld zł (6,5 mld zł w 2008 r.). a więc wzrosła z dynamiką 12,9%, znacznie wykraczającą ponad pesymistyczne rezultaty rynku IT w Polsce w roku 2009 (spadek o ponad 16%) oraz rynku telekomunikacji (w latach 2008-2009 co najwyżej notowano tu kilkupunktowe wzrosty). Dobrze wyglądają też prognozy dla rynku Internetu do roku 2013.

źródło/autor: DiS