Nowy prezes w Super Premium Cars S.A.

Bartłomiej Kobylecki objął stanowisko Prezesa Zarządu Super Premium Cars S.A. na początku grudnia 2010 r. Dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży Spółki. Był odpowiedzialny za sprzedaż produktów klasy Premium, rozwój marki Super Premium Cars S.A. oraz przygotowanie firmy do debiutu giełdowego.

Bartłomiej Kobylecki ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży w segmencie dóbr luksusowych. Karierę zawodową rozpoczął w pionie sprzedaży Philipiak Polska Spółka Akcyjna. Następnie był zatrudniony w spółce Kirby Company. W obu firmach był odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych. Od 2010 r. pracował w Neszer – Samochody Luksusowe, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży.  Ukończył wiele szkoleń w tym sprzedażowe z NLP, socjotechniki, psychoanalizy osobowości, z utrzymywania relacji z klientem strategicznym oraz liczne szkolenia z zarządzania. W wolnym czasie oddaje się swojej największej pasji, którą jest motoryzacja, a w szczególności restaurowanie zabytkowych samochodów. „Moją największą pasją są samochody. W Super Premium Cars mogę łączyć pracę z hobby. Objęcie funkcji Prezesa to dla mnie zaszczyt, ale też jeszcze większe wyzwanie. Szczególnie przeddzień debiutu firmy na New Connect” – mówi Bartłomiej Kobylecki.

Piotr Krawczyk, dotychczasowy Prezes Super Premium Cars S.A., pomysłodawca i założyciel Spółki, nadal pozostaje z nią związany. Od grudnia br zasiadać będzie w jej Radzie Nadzorczej. „Powstanie Super Premium Cars było efektem moich zainteresowań. Cieszy mnie dynamiczny rozwój firmy. Jednak ze względu na inne, licznie prowadzone przeze mnie projekty, zmuszony jestem przekazać pałeczkę zarządzania mojemu współpracownikowi” – mówi Piotr Krawczyk.

W grudniu br dzięki przejęciu innego podmiotu, firma stanie się wielomarkowym salonem samochodów luksusowych posiadającym trzy oddziały w Polsce. Na początek 2011 r. planowany jest debiut Spółki na rynku alternatywnym warszawskiej GPW – NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu