Przejdź do treści

Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 20 grudnia 2010 r.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – 20 grudnia 2010 r. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Na przełomie listopada i grudnia br. VOTUM S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Cena emisyjna wynosiła 3,8 zł za akcję. Największa redukcja miała miejsce w Transzy Otwartej – ponad 70%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski WDM S.A.

„Już w przyszłym tygodniu dołączymy do grona spółek notowanych na rynku głównym GPW. Tym samym staniemy się pierwszą notowaną w tym systemie obrotu kancelarią odszkodowawczą. Obecność na rynku giełdowym wymaga od spółki dużej transparentności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Od początku działalności kładliśmy duży nacisk na te aspekty działalności, adoptując na grunt rynku odszkodowawczego Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, wprowadzając w życie zasady zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, a przede wszystkim łącząc prowadzenie efektywnego biznesu z szeroko pojętą etyką, co – mamy nadzieję – zostało dostrzeżone przez Klientów oraz pozostałych interesariuszy Spółki.

Będąc na rynku GPW będziemy chcieli pokazać inwestorom potencjał rynku odszkodowawczego oraz działalności, którą prowadzimy. Między innymi w tym celu przeprowadziliśmy emisję akcji, z której środki wykorzystamy na dofinansowanie dwóch spółek zależnych: VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění a.s. w Brnie. Na ten cel wykorzystamy też 2,5 mln zł środków własnych. Możemy sobie na to pozwolić, gdyż VOTUM S.A. to spółka rentowna, generująca stale rosnące zyski.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

W grudniu br. Votum S.A. została laureatem trzech prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: „Przedsiębiorstwo Fair Play” , „Diament Forbesa 2011” oraz „Gazela Biznesu 2010”.

źródło/autor: Votum