Agencja MRM Worldwide po liftingu działu Technologii

MRM Worldwide zakończyła gruntowną przebudowę działu Technologii. Obecnie dysponuje mocnym zespołem składającym się z siedmiu specjalistów, zarządzanym przez Arkadiusza Barańskiego. Ponadto agencja wdraża autorski program wspomagający koordynację realizacji zleceń

Zmiany w dziale technologii MRM Worldwide podyktowane były potrzebą bardziej efektywnego realizowania kolejnych projektów. Nowy dział technologii zarządzany jest przez technology managera Arkadiusza Barańskiego, dotychczasowego szefa flash’a. W zespole pracuje łącznie 7 osób – Jarek Dobrowolski na stanowisku architekta informacji, Adam Zakrzewski jako front-end developer, Michał Siemiński i Bartosz Bielecki są back-end developerami, Piotr Polit to flash developer, a funkcję system administratora pełni Michał Bogdan.

Ponadto po przeanalizowaniu narzędzi wspomagających proces trafficowania, które są dostępne na rynku, agencja zdecydowała się na stworzenie i wdrożenie własnego rozwiązania. Za jego wdrożenie odpowiada project manager Michał Mann. Zadaniem nowatorskiego programu zastosowanego przez MRM jest usystematyzowanie procesu zleceń, kontrola i planowanie wykorzystania zasobów oraz integracja raportowania prac z systemami finansowymi firmy. Docelowo, trafficowanie zadań w całej agencji ma być samoobsługowe. Oprogramowanie zostało z już z sukcesem wdrożone w działach technologii i architektury informacji, obecnie trwają prace nad zastosowaniem go w dziale kreacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu